Sr Aviation Mx Technician
FedEx
Ho Chi Minh City, VN
17 giờ trước

職務類型 : Regular

To provide safe and efficient routine and non-routine maintenance to FedEx aircraft, under minimal supervision, in accordance with FedEx policies and procedures, as well as FAA regulations.

Education and Qualification : Diploma or equivalent. Current Federal Aviation Administration Airframe & Power pant (A&P) Certificate required.

Experience : Four (4) years of Aircraft Maintenance experience as an aircraft mechanic including two (2) years experience on aircraft types and equipment similar to the FedEx fleet.

我們的企業

聯邦快遞是全球規模最大的快遞運輸公司之一 並且持續獲選為世界500大企業以及 財富雜誌 全球最受尊崇公司之一 聯邦快遞提供迅速且可靠的快遞服務 範圍包括全世界超過 220 個國家及地區

更多關於聯邦快遞的資訊 請參閱本頁

我們的哲學

員工 - 服務 - 利潤 我們重視我們的員工 希望藉著員工給我們的顧客提供完美的服務 從而給予聯邦快遞足以令我們成長的利潤 我們在同業中的成功歸功於員工 透過員工 - 服務 - 利潤的哲學 我們擁有鼓勵員工創新的工作環境 盡所能給顧客提供最高品質的服務

我們的文化

我們推崇創新 正直和承諾 我們有許多正式的政策 程序和方案來鼓勵我們的員工就個人及團隊層面達成的最佳表現

我們的使命

我們力求成為同業中 致力於提供頂尖服務和成為領導品牌的最佳企業

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký