HR Admin Leader
Ninja Van
Ho Chi Minh City, Vietnam
5 ngày trước

Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia.

Launched in 2014, we started operations in Singapore and have become the region's largest and fastest growing last-mile logistics company, partnering with over 35,000 merchants and delivering more than 1,000 parcels every minute across six countries.

At our core, we are a technology company that is disrupting a massive industry with cutting-edge software and operational concepts.

Powered by algorithm-based optimisation, dynamic routing, end-to-end tracking and a data-driven approach, we provide best-of-class delivery services that delight both the shippers and end customers.

But we are just getting started! We have much room for improvement and many ideas that will further shape the industry.

Responsibilities :

 • Tuyển dụng / Recruitment
 • Phụ trách hỗ trợ tuyển dụng Rider / Driver tại khu vực quản lý / Responsible for supporting Rider / Driver Recruitment in the management area-
 • Phụ trách chính trên kênh offline (local) / Responsible for local offline channel
 • Quản lý banner, standee tuyển dụng / Manage recruiting banner, standee
 • Đăng tuyển trên các trang tuyển dụng địa phương / Posting on local recruiting website
 • Hỗ trợ HR và follow tin tuyển dụng trên các trang online / Support HR and follow recruiting posts on
 • online website
 • Phụ trách thu và kiểm tra hồ sơ theo danh sách yêu cầu với vị trí ICs / Assistant IC
 • Responsible for collecting and checking staff document of ICs, Assistants
 • Nhận, chuyển tiếp và thu lại Thư mời nhận việc đã ký từ ICs / Assistant IC / Receive, forward and collect Probation contract, NDA signed from ICs, Assistant
 • Bảng lương / Payroll :
 • Update thông tin nhân viên / Update staff information
 • Gửi bảng chấm công / Send timesheet
 • Gửi thông tin Bonus hàng tháng + hold lương + thông tin trả cọc cho tài xế đã nghỉ những tháng trước (không có trong bảng lương) / Send monthly Bonus information + salary hold + deposit payment information to drivers who have left the previous months (not included in the payroll)
 • Gửi Bảng lương tài xế về cho IC check và xử lý, gửi payslip cho rider bản tham khảo / Send Driver
 • Payslip to IC to check and process, send payslip to rider for reference
 • Cung cấp trang thiết bị, vật tư, dịch vụ / Provide equipment, materials and services.
 • Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận, trình duyệt bởi Trưởng phòng đội xe và các cấp liên
 • quan / Receive purchase requests from parts, submit them to the Head of HCM hub and related levels.
 • Theo dõi tiến độ mua hàng, nhận / bàn giao hàng hóa với bộ phận Purchasing của công ty / Follow up the progress of purchasing, receiving / handing over goods with the Purchasing department of the company.
 • Nhận hàng và bàn giao lại cho các bộ phận đề xuất / Receive goods and hand them over to the proposed departments.
 • Lập báo cáo và kiểm soát tồn kho. / Reporting and inventory control.
 • Theo dõi quá trình sửa chữa / thay thế trang thiết bị đối với các bộ phận liên quan IT / Purchasing / Follow up the process of repairing / replacing equipment for IT / Purchasing related parts
 • Đảm bảo trang thiết bị được cung cấp đầy đủ và kịp thời đến các bộ phận liên quan. / Ensure equipment is fully and timely provided to relevant departments.
 • Đảm bảo vấn đề pháp lý / Ensure legal issues :
 • Đảm bảo đầy đủ giấy tờ pháp lý cho các Văn phòng đại diện mới / thay đổi văn phòng đại diện / Ensure full legal documents for new / changed representative offices.
 • Đảm bảo các hợp đồng thuê kho phải được thực hiện đầy đủ và phù hợp với yêu cầu pháp chế / Ensure warehouse lease contracts are fully performed and in accordance with legal requirements.
 • Báo cáo / Report
 • Gửi các báo cáo liên quan theo theo yêu cầu của quản lý / Submit related reports at the request of management.
 • Requirement :

 • Hiểu biết căn bản về vi tính, tin học văn phòng / Good at computer skills
 • Chịu khó học hỏi, trung thực / Willing-to-learn, integrity.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên / University or higher
 • Bắt buộc có kinh nghiệm trong vị trí HR / admin / Experience in admin position is an advantage.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký