Kế toán trưởng/Kế toán tổng hợp
CÔNG TY CỔ PHẦN KHC VIỆT VƯỢNG
Hồ Chí Minh
4 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

1.1 Theo dõi các hợp đồng thi công của VV.CONS và các nhà thầu phụ nhằm nắm các thông tin chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành, thời hạn thanh toán,

1.2 Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán của chứng từ hóa đơn trước khi hạch toán, thanh toán.

1.3 Tập hợp chi phí vật tư phân bổ cho từng hạng mục của công trình

1.4 Thu nhận chứng từ cần thanh toán cho nhà cung cấp, dịch vụ từ phòng vật tư. Kiểm tra và đối chiếu số liệu thực tế với hợp đồng đã ký trước khi lập bộ hồ sơ thanh toán chính xác đầy đủ theo tiêu chí quản lý của Công ty.

1.5 Cập nhật chứng từ hóa đơn vào phần mềm kế toán theo dõi công nợ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp,

1.6 Lập bảng dự toán thu chi, lên kế hoạch thanh toán các khoản phải thu, phải chi phát sinh trong tháng cụ thể và chi tiết.

1.7 Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ.

1.8 Hổ trợ kiểm tra bảng chấm công, bảng lương nhân viên Công ty.

1.9 Theo dõi các khoản chi phí tại công trình để phục vụ cho việc quyết toán tổng giá trị công trình xây dựng khi hoàn thành.

1.10 Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu công trình cho từng hạng mục hoàn thành và các hóa đơn liên quan đến nghiệp vụ.

1.11 Tập hợp doanh thu và chi phí lên bảng Cân đối phát sinh theo tháng.

1.12 Lập bảng kê công nợ phải thu phải trả chi tiết cho từng đơn vị.

1.13 Kê khai và nộp thuế môn bài.

1.14 Nộp các loại báo cáo của năm trước.

1.15 Kết chuyển lãi lỗ của năm trước sang năm nay.

1.16 Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

1.17 Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp với các báo cáo chi tiết.

1.18 Đối chiếu công nợ phải thu phải trả với KHC, nhà thầu phụ và các nhà cung cấp, dịch vụ,..

1.19 Lên sổ sách kế toán, đối chiếu sổ chi tiết với sổ tổng hợp.

1.20 Lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN.

1.21 In sổ kế toán và các phiếu thu, phiếu chi, pnk, pxk trình ký các sổ sách chứng từ.

1.22 Lưu trữ chứng từ sổ sách kế toán theo quy định.

2 QUYỀN HẠN :

2.1 Được quyền từ chối phối hợp với các các phòng ban khác nếu yêu cầu đó trái với quy định của Chủ Quản và trách nhiệm cá nhân.

2.2 Được quyền từ chối chuyển các cuộc gọi đến Chủ Quản nếu người gọi không báo rõ danh tánh, mục đích gọi đến cũng như không được sự đồng ý của Chủ Quản.

3 TRÁCH NHIỆM

3.1 Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ Quản về tất cả các nhiệm vụ được giao nêu trên và các công việc phát sinh liên quan trên thực tế.

3.2 Phải luôn gương mẫu về trang phục, tác phong, kỷ luật giờ giấc làm việc tại công ty.

3.3 Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo bảng mô tả công việc này sau khi ký nhận.

4 DANH MỤC CÁC BÁO CÁO PHẢI HOÀN THÀNH.

4.1 Định kỳ hàng tuần, hàng tháng báo cáo tiến độ thi công các hạng mục do mình phụ trách giám sát theo mẫu của công ty.

4.2 Trình ký các loại hồ sơ, tài liệu theo công việc thực tế phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

 • 05 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.
 • Am hiểu về các thông tư, nghị định có liên quan đến luật kế toán và luật thuế.
 • Sử dụng tốt các phần mềm kế toán.
 • Hiểu rõ các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Theo dõi công nợ.
 • Khả năng lập báo cáo tài chính theo tháng / quý / năm.
 • Khả năng thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu và nắm vững chế độ kế toán.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đầu tư xây dựng dự án.
 • Có hiểu biết về các thông tư, nghị định về thuế và nghiệp vụ kế toán.
 • Trung thực, thật thà.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Chịu được áp lực công việc.
 • Chủ động, cẩn thận, nhạy bén trong công việc
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký