Site Researcher
Viet Thai International
Hồ Chí Minh, Vietnam
6 ngày trước
source : CareerBuilder
 • Main Purpose
 • Collect competitor's information at target sites
 • Survey consumers in target sites to identify serviceable available market for PHO24, then project potential sales for new store.
 • On field at target sites (80%)
 • Competitor information : product, price, sales, number of guests, flagship, guest profile
 • Target audience for PHO24 : demograhphic (gender, age, income, occupation,...) & behavior
 • Report (20%)
 • Based on collected facts, idenitfy Opportunities and Risks when PHO24 open a store.
 • Triangualate collected information to project potential sales per day for new store.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Education : Bachelor of Commerce / Business Administration / Statistics
 • Experience : 1-year in Real estate (Location research) / Marketing Research is preferrable
 • Work related skills
 • Observation skills
 • Good at analysis & maths
 • Fluent at MS-Office
 • Time management
 • Patient, detail, honest, hard-working
 • Love to go outside
 • Thông tin khác

 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký