Kế toán công nợ ( Chủ đầu tư)
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore
Hồ Chí Minh
1 phút trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

1.Theo dõi và cập nhật các Hợp đồng mua bán với Khách hàng của các Dự án :

 • Theo dõi và cập nhật các hợp đồng mua bán với khách hàng của các Dự án. Theo dõi chi tiết và tổng hợp từng hợp đồng mua bán của từng dự án, từng đối tượng khách hàng, đảm bảo cung cấp kịp thời, các số liệu công nợ phải thu chi tiết;
 • Lập biên bản đối chiếu công nợ khi có yêu cầu (của Ban lãnh đạo hoặc Kế toán trưởng) vào cuối mỗi niên độ kế toán;
 • Phối hợp phòng kinh doanh, bộ phận bán hàng thu hồi công nợ, xóa nợ, lập dự phòng cho các khoản nợ;
 • Báo cáo tình hình công nợ định kỳ hoặc thời điểm theo chế độ báo cáo hiện hành hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty;
 • Cung cấp số liệu tổng hợp hoặc chi tiết phục vụ cho công tác quyết toán, kiểm toán

  2. Ghi chép và hạch toán doanh thu của tất cả các Dự án của Công ty.

 • Ghi chép và hạch toán doanh thu theo hóa đơn & phiếu xuất kho, Biên bản bàn giao sản phẩm;
 • Xuất, kiểm tra và kiểm soát hóa đơn đầu ra căn cứ vào hợp đồng mua bán / đơn đặt hàng đã ký và biên bản bàn giao sản phẩm cho khách hàng.
 • Cập nhật và theo dõi việc giao nhận hóa đơn đầu ra (mở sổ giao và ký nhận); Kiểm tra và củng cố hóa đơn chứng từ đầu ra phù hợp với quy định của pháp luật và chế độ kế toán thuế

 • Theo dõi và cập nhật doanh thu bán hàng từng Dự án, từng đối tượng;
 • Theo dõi tồn kho sản phẩm, tài sản cố định kết hợp với thủ quỹ (tiền mặt tại quỹ và tiền gửi Ngân hàng) đối chiếu các khoản công nợ phát sinh và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các phát sinh này

  3. Theo dõi và cập nhật Công nợ tạm ứng nội bộ của Công ty.

 • Theo dõi tình hình phát sinh công nợ nội bộ (bao gồm tạm ứng nội bộ) và công nợ khách hàng trong phạm vi quản lý, chi tiết theo từng đối tượng.
 • Phát hiện những bất hợp lý, mất cân đối, các hiện tượng nợ tồn đọng, không có khả năng thu hồi, báo cáo Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo để có biện pháp xử lý.

  4. Các công việc khác

 • Tham gia vào các công đoạn trong kỳ khóa sổ kế toán;
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng : rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng,
 • Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán;
 • Lập báo cáo kế hoạch dự thu định kỳ : tuần, tháng, quý, năm, cân đối tài chính;
 • Hạch toán kịp thời, chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh phần hành phụ trách vào phần mềm kế toán;
 • Thực hiện các công tác khác có liên quan đến nghiệp vụ, chuyên môn, trách nhiệm quyền hạn theo chỉ đạo, phân công của cấp trên.

  Yêu Cầu Công Việc

  1. Kiến thức, chuyên môn

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng Tài chính / Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế; Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán.
 • Nắm vững các nghiệp vụ hạch toán kế toán (ưu tiên làm cho Công ty Xây dựng, BĐS)
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán, 2 năm kế toán Công nợ
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký