Quality Control Officer
Abbott
Ho Chi Minh City, Vietnam
1 ngày trước

1. Chịu trách nhiệm tiến độ và hiệu quả công việc được giao :

 • Kiểm nghiệm mẫu Bán thành phẩm / Thành phẩm / Độ ổn định
 • Sử dụng tất cả các thiết bị kiểm nghiệm : Đo độ rã, đo độ hòa tan, UV-VIS, IR, HPLC,...
 • Kiểm nghiệm viên Hóa lý
 • Tuân thủ theo phân công công việc của trưởng nhóm
 • Bảo đảm tính chính xác của kết quả kiểm nghiệm
 • Tuân thủ qui trình và GLP
 • Theo dõi tình trạng thiết bị kiểm nghiệm, lịch bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị được phân công.
 • 2. Cập nhật tiêu chuẩn kiểm nghiệm theo dược điển hiện hành :

 • Phát hiện các sai sót của tiêu chuẩn, qui trình kiểm nghiệm và báo cáo cho trưởng nhóm.
 • Thực hiện cập nhật tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của dược điển mới nhất và GMP EU theo phân công của trưởng nhóm.
 • Phát hiện các sai sót của tiêu chuẩn, qui trình kiểm nghiệm và báo cáo cho trưởng nhóm.
 • 3. Thực hiện điều tra OOS trong nhóm :

 • Báo cáo ngay khi có OOS
 • Thực hiện điều tra OOS theo sự phân công.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký