Data Engineer
Công ty Cổ phần VNG
Tp.Hồ Chí Minh
22 ngày trước

Mô tả công việc

 • Design and development of our data analytics platform, including data management, system architectures, and analytics tools
 • Ensure platform features are prioritized and released timely
 • Build out scalable and reliable ETL pipelines and processes to ingest data from a large number and variety of data sources
 • Build, deploy and manage services and tools for data products and monitoring, ensuring their usability and performance
 • Yêu cầu

 • At least 01 year experience building data platforms and pipelines for analytics
 • Experience developing, maintaining and delivering platform features as per the road-map with tight timelines
 • Exposure to emerging open source technologies is preferred
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký