Ramp Agent
FedEx
Ho Chi Minh City, VN
3 ngày trước

ประเภท : Operations

ประเภทงาน : Fixed Term

 • To co-ordinate all ramp operations relating to operational interface between loading and unloading the aircraft, including the weight and balance, as well as aircraft movements;
 • to comply with all operational, security and safety policies, procedures, standards and processes with the objective to meet flight schedules with most efficient load plans.

  Education and Qualifications : Secondary education or equivalent. Valid driver's license preferred. IATA Dangerous Goods Specialist Certificate preferred.

  Successful completion of all required training Experience : Two to three (2-3) year of work experience, preferably in international airline industry.

  บริษัท

  FedEx Express เป็นบริษัทขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับเลือกเป็นบริษัทชั้นนำหนึ่งใน 500 แห่งของโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของโลกจากนิตยสาร ""Fortune"" FedEx มอบการจัดส่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในกว่า 220 ประเทศและอาณาเขต

  ปรัชญา

  บุคลากร-บริการ-ผลกำไร(P-S-P) เราดูแลบุคลากร (People) เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ (Service) ประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะมอบผลกำไร (Profit) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของ FedEx เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมมาจากบุคลากร จากปรัชญา P-

  S-P เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เราเอาใจใส่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัท

  วัฒนธรรม

  เรายกย่องนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น เรามีนโยบาย กระบวนการ และโครงการอย่างเป็นทางการมากมาย เพื่อให้พนักงานรายบุคคลและเป็นทีมใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

  ภารกิจ

  เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่ดีที่สุด และแบรนด์ที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký