Chuyên Viên Báo Cáo Quan Hệ Đối Ngoại/External Relations Reporting Specialist
FE CREDIT
Hồ Chí Minh (Quận 4)
4 giờ trước

Mô Tả Công Việc

CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

Trưởng Nhóm Báo Cáo Quan Hệ Đối Ngoại

REPORTS DIRECTLY TO

External Relations Reporting Team Leader

MỤC TIÊU / OBJECTIVES

Thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời các thông tin theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Cơ quan Chức năng (CQCN).

Timely and fully reporting information by requests of Management Level, SBV and the Authorities

1. Thực hiện các báo cáo đầy đủ theo quy định nội bộ tại Phòng Quan hệ đối ngoại hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Conduct fully reports in accordance with regulations of External Affairs Department or Management Level.

2. Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cần thiết liên quan đến các thủ tục xin cấp phép thành lập và hoạt động cho Văn phòng đại diện.

Prepare dosiers, necessary documents relevant process of establishing RO.

3. Lưu trữ, cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện.

Archive, update information related to operations of representative offices.

4. Theo dõi việc thực hiện các công việc hành chính như chấm công, đăng ký văn phòng phẩm

Follow up the administrative tasks such as ordering stationary and timesheet recording

5. Hỗ trợ Trưởng nhóm Báo cáo Quan hệ Đối ngoại trong công tác Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.

Support External Relations Reporting Team Leader in hiring and training new employees.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn / Education

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngành Luật, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành tương đương
 • Bachelor’s Degree in Laws, Business Administration or related fields

  Kinh nghiệm / Experience

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, luật và các lĩnh vực liên quan
 • At least 02 years of experience in finance, laws and relevant sectors

  Kỹ năng / Skills

 • Có kiến thức về pháp luật và chính sách của Việt Nam là một lợi thế
 • Knowledge of Vietnam laws and policies is an advantage

 • Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng
 • Working knowledge of MS Office

 • Cần thận và nhạy bén khi làm việc vối các dữ liệu, số liệu
 • Careful and accurately when working with datas

 • Kỹ năng sắp xếp công việc
 • Well performance in tasks arrangement

 • Thành thạo kỹ năng viết.
 • Working knowledge of writing skill.

 • Có thể làm việc độc lập và đồng đội.
 • Able to work independently and good team player

  Yêu cầu khác (nếu có) / Other requirements (if any)

 • Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc
 • Able to travel for business trip if required

  Job tags : Chuyên Viên Báo Cáo Quan Hệ Đối Ngoại / External Relations Reporting Specialist

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký