Giám Đốc Tài Chính
Cổ Phần Đức Mạnh
Đà Nẵng
1 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

1. Về hệ thống kiểm soát tài chính :

 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc thiết lập, vận hành và duy trì hệ thống kiểm sóat tài chính. Báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất - nếu cần thiết) theo quy định của Pháp luật và của Công ty.
 • Thiết lập các danh mục tài sản trong các hoạt động Kinh doanh của Công ty để có phương án quản lý.
 • Phân tích các số liệu, tài liệu, định mức để tư vấn cho Ban giám đốc giải pháp Đầu tư Kinh doanh, định mức chi phí, phân bổ dòng tiền và phân tích hiệu quả, rủi ro của dự án.
 • Phối hợp với Kế toán để thống nhất việc hạch toán kế toán đ / v các hoạt động kinh doanh của Công ty để đúng với chuẩn mực Kế toán, phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành tuy nhiên phải cân nhắc, phân tích số liệu để phù hợp & hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
 • Thiết lập kế hoạch tài Chính của Công ty; thúc đẩy, kiểm soát các đơn vị trong việc thực hiện, duy trì, báo cáo tình hình tài Chính của đơn vi theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty để phân tích, dự báo tình hình và định hướng đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Lập báo cáo tổng hợp tình hình giao dịch , thu chi của Công ty ( phân tích, nhận định tình hình và đề xuất phương án giải quyết các sự vụ liên quan đến thu chi tài chính hằng ngày.
 • Đối với công tác kiểm soát chi phí của công ty và các dự án đang triển khai, hằng tuần, hằng tháng đưa ra ý kiến đánh giá và biện pháp để ngăn ngừa phát sinh không kiểm soát được.

 • Phối hợp cùng phòng Kế toán chốt số liệu, tài liệu để cung cấp và giải trình cho các cơ quan thuế, kiểm toán
 • 2. Về hồ sơ pháp lý :

 • Tham mưu cho Ban giám đốc đối với các kế hoạch kinh doanh, hợp đồng kinh tế, quy trình của Bộ phận kế toán tài chính, cùng xây dựng chiến lược phát triển của công ty trong thời gian đến.
 • Cập nhật cho HĐQT & Ban Giám đốc các thay đổi, sữa đổi bổ sung giấy tờ pháp lý theo quy định của nhà nước, bổ sung các chính sách, nghị định có liên quan đến hoạt động đầu tư Bất động sản, tài chính

 • Kiểm soát hồ sơ pháp lý, thủ tục đầu tư, tình hình triển khai, lập bảng tổng hợp cho từng dự án để tham mưu cho Ban Giám đốc đối với các nội dung triển khai của các dự án( Kế hoạch tài chính, quản lý chi phí đầu tư& khấu hao trang thiết bị, hồ sơ các đối tác chiến lược, hồ sơ pháp lý, các vướng mắc & tồn đọng, kết quả của quá trình làm việc).
 • 3. Các công việc của Công ty :

 • Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các kế hoạch kinh doanh, xây dựng của các bộ phận, công trình, dự án của Công ty. Có báo cáo, đánh giá về tiến độ & kết quả thực hiện
 • Lập lịch triển khai công tác hằng tuần; hằng tháng đối với các công việc được phân công thực hiện, dựa trên thực tế và kết quả thực hiện của từng công việc để có báo cáo tổng hợp kết quả làm việc tuần;
 • tháng cho Ban Giám đốc, báo cáo gửi qua email của Tổng giám đốc & Hội đồng Quản trị

 • Tư vấn tài chính, tư vấn phát hành cổ phần, niêm yết.
 • Tổng hợp và phân tích doanh nghiệp, phân tích ngành phục vụ cho hoạt động tư doanh (chứng khoán) nếu có của Công ty
 • Tham gia xây dựng qui chế quản lý cổ đông
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của HĐQT & Tổng giám đốc công ty.
 • Yêu cầu công việc

 • Nam / Nữ, tốt nghiệp Đại Học, Thạc sỹ chính quy chuyển ngành kế toán, kiểm toán
 • Kinh nghiệm 7 - 10 năm vị trí tương đương.
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký