Chicken Farm Manager
NIC Global
Dong Nai, Vietnam
4 ngày trước

Job Description

 • Planning finances and production to maintain farm progress against budget parameters;
 • Buying supplies, such as fertilizer and seeds;
 • Arranging the maintenance and repair of farm buildings, machinery and equipment;
 • Planning activities for trainee engineers, mentoring and monitoring them;
 • Understanding the implications of the weather and making contingency plans;
 • Ensuring current government regulations concerning farm activities are complied with;
 • Ensuring that farm activities comply with government regulations;
 • Monitoring chickens health and welfare, including liaising with vets;
 • Maintaining a knowledge of chickens and diseases and an understanding of how they spread and how to treat them;
 • Applying health and safety standards across the farm estate;
 • Protecting the environment and maintaining biodiversity;
 • Keeping financial records up to date.
 • Job Requirements

 • Required Number : 1
 • Year Experience : 10 Years
 • Minimum Career Level : Manager
 • Minimum Education Level : Bachelor Degree
 • Job Skills : - University degree in Veterinarians
 • 10 year-experience in breeding farm management with scale from 30.000 - 100.000 chickens.
 • Organizational and time management skills;
 • Ability to work under pressure;
 • Supervisory skills and management ability;
 • Genuine commitment to farming;
 • Good communication in English.
 • Language :
 • Computer Skill :
 • Non Technology Skill :
 • Benefits

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký