Tuyển Dụng Thư Ký Giám Đốc
Công ty Bia San Miguel Việt Nam - Chi nhánh Miền Nam
Tp Hồ Chí Minh Vietnam
1 ngày trước

San Miguel Brewery Vietnam is a member of San Miguel Brewing International Ltd - the largest Beverage, Food and Packaging Conglomerate in the South East Asia.

San Miguel has 12 breweries in Asia and exports its products to 33 countries including Singapore, Malaysia, Cambodia, Saudi Arabia and regions such as Latin America, North America and South America.

Established in November 1994, San Miguel Brewery Vietnam has one factory in Khanh Hoa, producing famous beer products such as San Miguel Pale Pilsen, San Miguel Draft Beer, Dzo and Bock Beer.

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký