Chuyên Viên Kế Toán – Tổng Hợp
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIỂN XANH (BLUE SEA GROUP)
Hồ Chí Minh
2 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

Thực hiện nhiệm vụ kế toán tổng hợp :

 • Kiểm tra việc hạch toán, định khoản kế toán và nội dung ghi nhận của các chứng từ kế toán trong sổ sách kế toán so với chứng từ gốc.
 • Kiểm tra, đôn đốc các kế toán phần hành thực hiện đúng và kịp thời chế độ ghi chép sổ sách ban đầu.
 • Kiểm tra, tổng hợp, xử lý số liệu kế toán chi tiết của các kế toán phần hành để cung cấp các số liệu kế toán tổng hợp.
 • Ghi sổ Nhật ký chung, lên số tổng hợp các tài khoản; đối chiếu kiểm tra Nhật ký chung với các sổ luân chuyển, bảng kê, bảng phân bổ, các chứng từ có liên quan;
 • kiểm tra các báo cáo chi tiết và tổng hợp trước khi trình ký và gửi đi.

 • Cập nhật thông tin bảng lương và lập phiếu kế toán hạch toán tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn hàng tháng.
 • Theo dõi, tập hợp và phân bổ chi phí thực tế phát sinh của từng dự án, hạng mục công việc nhằm mục đích tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm một cách chính xác và hợp lý.
 • Theo dõi, cập nhật thông tin theo hợp đồng và trích trước chi phí phải trả; trích lập các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật.
 • Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết đại hội cổ đông Công ty.
 • Lập các báo cáo nhanh theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
 • Theo dõi, tập hợp doanh thu chi phí, xác định, kiểm tra chi phí hợp lý hợp lệ và lập bảng kê chi phí không được trừ theo quy định của pháp luật.
 • Lập bảng tính giá thành sản phẩm của từng dự án tại thời điểm kết chuyển giá vốn.
 • Tập hợp số liệu kế toán và lập các báo cáo tài chính kế toán, báo cáo thống kê định kỳ : tháng, quý, 06 tháng, năm theo quy định của Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.
 • HCM (trường hợp lên sàn chứng khoán) ; Thuyết minh, giải trình các báo cáo.

 • Kiểm tra việc lập tờ khai tạm tính hằng quý và tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp hằng năm.
 • Kiểm soát, hỗ trợ Kế toán bán hàng thụ lập dữ liệu viết hóa đơn đầu ra cho khách hàng.
 • Cung cấp số liệu, thông tin và tham mưu cho Kế toán trưởng để làm cơ sở phân tích tình hình tài chính của Công ty.
 • Tham gia làm việc, cung cấp số liệu với các đoàn kiểm toán, đoàn kiểm tra thuế, đoàn quyết toán thuế, kiểm toán nhà nước và các đoàn kiểm tra khác theo sự phân bổ của Trưởng Bộ phận kế toán.
 • Theo dõi, đối chiếu tình trạng nộp và nợ thuế, liên hệ xác nhận số liệu với cơ quan thuế
 • Liên hệ với các cơ quan Thuế, Thống kê để nộp báo cáo theo quy định hiện hành
 • Giám sát, báo cáo tình hình thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu của Phòng Tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước về chế độ kế toán thống kê và hệ thống quản trị của Công ty.
 • Thực hiện nhiệm vụ kế toán tài sản :

 • Tập hợp đủ, đúng hồ sơ chứng từ tăng giảm Tài sản cố định và mở thẻ Tài sản cố định theo quy định Nhà nước.
 • Lưu trữ hồ sơ, chứng từ Tài sản cố định (bản chính) riêng biệt, liên tục theo thời gian (không theo năm tài chính).
 • Lập phiếu kế toán tổng hợp và hạch toán kế toán về việc thực hiện trích khấu hao hằng tháng theo đúng quy định Nhà nước.
 • Lập bảng theo dõi tình hình tăng, giảm, khấu hao và giá trị còn lại của Tài sản cố định.
 • Theo dõi, cập nhật, bổ sung khi có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công cụ - dụng cụ.
 • Hằng tháng thực hiện việc phân bổ, lập phiếu ghi sổ và hạch toán kế toán bút toán phân bổ công cụ - dụng cụ.
 • Đối chiếu số dư trên bảng theo dõi với số dư tài khoản sổ cái (phần mềm).
 • Tìm hiểu, cập nhật và ghi chú các quy định pháp luật liên quan đến việc xác định giá trị tăng giảm và trích khấu hao Tài sản cố định.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ công việc của các kế toán phần hành khác trong Phòng khi có yêu cầu.
 • Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực kế toán theo sự phân công của Kế toán trưởng.
 • Tham mưu cho Kế toán trưởng về những vấn đề khác, thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Quyền hạn

 • Đánh giá và đề xuất các cải tiến
 • Nêu ra các vướng mắc khó khăn trong công việc.
 • Nghĩa vụ

 • Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định của công ty.
 • Không làm công việc thứ hai trong thời gian ký hợp đồng lao động với công ty.
 • Bảo mật mọi thông tin liên quan của công ty.
 • Báo cáo công việc trực tiếp cho TGĐ tuân thủ tính minh bạch, cáo bạch thông tin, tuân thủ pháp luật
 • Tuân thủ và áp dụng 10 tiêu chí của TGĐ : an toàn, kinh tế, môi trường, xã hội, công nghệ, PCCC, chất lượng, mục tiêu, kỹ thuật, ANTT
 • Thực hiện theo đúng cam kết đã ký trong hợp đồng lao động và các phụ lục đính kèm
 • Yêu Cầu Công Việc

  Trình độ

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán.
 • Anh văn Trung cấp.
 • Kinh nghiệm

 • Có 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Kiến thức, kinh nghiệm về kế toán tổng hợp, kế toán giá thành, kế toán tài sản.
 • Kỹ năng khác

 • Thể hiện rõ nét tính cam kết (luôn giữ lời hứa).
 • Thể hiện vừa phải tính sáng tạo, tính công bằng (đánh giá và hành xử dựa trên sự kiện, không thiên vị), tính tôn trọng (lắng nghe các quan điểm khác nhau để phát triển).
 • Khả năng giải quyết vấn đề, phân tích tổng hợp.
 • Khả năng ứng xử và giao tiếp tốt.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký