Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi
Hà Nội, Việt Nam
4 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Là chức danh quản lý cấp Phòng, có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý, hoạch định chính sách, định hướng và thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc mảng nghiên cứu và xây dựng các chính sách nhân sự liên quan đến lương, thưởng, đãi ngộ, chính sách thu hút và tuyển dụng nhân tài, chính sách quản trị nhân tài, chính sách quan hệ lao động, chính sách quản trị hệ thống thông tin nhân sự,...
 • Chức trách : Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban đối với các công việc của Phòng nghiên cứu và xây dựng chính sách nhân sự.
 • Chủ trì tổ chức xây dựng, cập nhật / điều chỉnh quy định, quy trình, quy chế và các cơ chế, chính sách trong công tác quản lý tiền lương / chế độ đãi ngộ tại SHB, chính sách thu hút và tuyển dụng nhân tài, chính sách quản trị nhân tài, chính sách quan hệ lao động, chính sách quản trị hệ thống thông tin nhân sự,...
 • Quản lý công việc : Hướng dẫn triển khai, giám sát / kiểm soát việc triển khai, đánh giá hiệu quả các chính sách nhân sự tại SHB;
 • chịu trách nhiệm trước giám đốc Ban / Khối về kết quả công việc của phòng.

 • Tham mưu góp ý cho lãnh đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng của phòng; đại diện phòng tham gia các cuộc họp với lãnh đạo Ban / Khối nêu ý kiến, quan điểm về các vấn đề trong phạm vi công việc của phòng;
 • Đầu mối phối hợp, làm việc với các đơn vị liên quan đến nghiệp vụ thuộc Phòng.

 • Quản lý nhân sự tại phòng : Quản lý, giám sát, đào tạo, đánh giá nhân sự thuộc phòng quản lý; chịu trách nhiệm hiệu quả sử dụng nhân sự của phòng
 • Tổ chức triển khai việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng và giám sát, đôn đốc, quản lý việc thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ định hướng, chiến lược, chính sách chung, quy định, quy trình của SHB.
 • Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thuộc lĩnh vực được phân công của Ban nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng chuyên môn nghiệp vụ quản lý và phù hợp với chiến lược, định hướng chung của toàn ngân hàng SHB và của Khối QT&PTNNL.
 • Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ( Các nghiệp vụ Chuyên ngành đúng : Quản trị Nguồn nhân lực; Kinh tế lao động hoặc ngành kinh tế liên quan : Tài chính Ngân hàng, Luật, Kế toán, Tài chính, Bảo hiểm)
 • Chứng chỉ nghiệp vụ QTNS chung (Áp dụng đối với Nhân sự không đúng chuyên ngành).
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày
 • Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
 • Có kỹ năng xử lý nhanh, gọn, chính xác các vấn đề phát sinh
 • Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự : Tối thiểu 08 năm
 • Có kinh nghiệm 05 năm làm quản lý từ cấp phó phòng trở lên tại tổ chức có số lượng nhân sự từ 500 người trở
 • Kiến thức tổng quan về ngành ngân hàng
 • Kiến thức chuyên sâu về công tác nhân sự, quản trị nhân sự
 • Độ tuổi không quá 40
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký