WH Staff
abbot
Bien Hoa, Vietnam
5 ngày trước
 • Chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng hoá theo yêu cầu của Giám sát bán hàng, Quản lý Kho hàng;
 • Thực hiện chuẩn bị hàng hóa đúng lô / ngày, số lượng ... theo phiếu đơn hàng và ký nhận;
 • Kiểm tra số lượng hàng hoá thực tế với số trong hóa đơn để đảm bảo chọn chính xác và cập nhật trong tài liệu;
 • Giám sát chất lượng hàng hoá trong quá trình chọn, báo cáo ngay cho Giám sát Kho hàng khi hàng hoá có những bất thường như : bị hỏng, bị hỏng, ngày hết hạn, ...
 • Kết hợp với nhân viên để triển khai việc bảo quản và sắp xếp để đảm bảo rằng việc tìm kiếm dễ dàng, dễ tìm, dễ kiểm tra
 • Sắp xếp và bảo quản hàng hoá theo quy định của công ty
 • Thực hiện các quy định về lao động, phòng cháy, các quy tắc và quy định của Công ty tại kho
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý kho hàng chỉ định
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký