Senior Software Engineer, Risk Management System
Công ty Cổ phần VNG
Tp.Hồ Chí Minh
2 ngày trước

Mô tả công việc

 • We are seeking a motivated, team-oriented, backend developer to work on new projects and sustain our existing solutions.
 • Working in a Risk Tech & Platform team, the developer will participate in all aspects of core backend development, including development of custom APIs, security & workflows, continuous integration, database development.

 • Design and develop a robust high-volume backend platform of the Risk management system.
 • Participate in system operation.
 • Work with platform and development teams to identify product enhancements.
 • Development, testing, documentation, and deployment using cutting edge technologies
 • Yêu cầu

 • At least 2 years experience in BE Engineer of high-scaled products
 • Experience in object-oriented programming, multi-threading, web-service programming.
 • Proficiency in the Java programming language.
 • Experience in relational databases such as MySQL, Postgres, etc.
 • Experience in non-relational databases such as MongoDB, Cassandra, etc. is an advantage.
 • Experience in using caching technologies Redis, Memcache is an advantage.
 • Understanding and implementation of security and data protection is a plus.
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký