Assistant All Day Dining Restaurant Manager
Hotel Nikko Hai Phong
4th, No. 412, HK 10 area, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward , Quận Lê Chân , Hải Phòng, Việt Nam
6 ngày trước
source : CareerLink
 • To assist in the preparation of Annual Departmental Budget and Manpower Planning;Hỗ trợ trong việc chuẩn bị ngân sách phòng ban hàng năm và kế hoạch nguồn nhân lực
 • To resolve problems to the satisfaction of involved parties
 • Giải quyết những vấn đề để làm hài lòng các bên có liên quan

 • To organize special events in the restaurant such as receptions;
 • Tổ chức các sự kiện đặc biệt trong nhà hàng ví dụ như các tiệc chiêu đãi, sinh nhật. tuần trăng mật..

 • To maintain communication with all departments to ensure guest service needs are met;
 • Duy trì sự giao tiếp với tất cả các phòng ban để đảm bảo các nhu cầu dịch vụ của khách hàng được đáp ứng.

 • To assist in recruitment, training and development, and disciplinary actions for the efficient operations of the outlet;
 • Hỗ trợ trong việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển , và các hành động kỷ luật vì sự hoạt động hiệu quả của nhà hàng

 • To move throughout restaurant and kitchen areas to visually monitor and take action to ensure food quality and service standards are met;
 • Di chuyển tới các khu vực nhà hàng và khu vực bếp để giám sát một cách tổng quan và thực hiện hành động để đảm bảo chất lượng đồ ăn và tiêu chuẩn dịch vụ được đáp ứng.

 • To develop and implement cost saving and profit enhancing measures.
 • Phát triển và thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận

 • To utilize prescribed cash handling procedures to accurately charge customers, create forecast and revenue reports and write correspondence.
 • Sử dụng các quy trình thủ tục xử lý tiền mặt có sẵn để tính phí một cách chính xác cho khách hàng, lập dự toán và báo cáo doanh thu và viết thư từ

 • 3 - 5 year experiences is preferred
 • Good at reading and communication in English.
 • Friendly, patient, proactive, organised and highly responsible.
 • Vocational certificate or diploma in professional cuisine.
 • Significant experience in international hotel.
 • Experience in team management.
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký