Giám đốc Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp-SRM
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội
7 ngày trước

Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng

 • Tiếp cận, xây dựng quan hệ với các cá nhân có thẩm quyền ra quyết định đối với các khách hàng thuộc phân khúc mình quản lý.
 • Tìm kiếm, thiết lập và phát triển mối quan hệ với các khách hàng thông qua các mối quan hệ, diễn đàn, hội nghị theo đúng định hướng kinh doanh của khối Ngân hàng bán buôn.
 • Giữ vững và tăng cường các mối quan hệ mật thiết với các Khách hàng hiện có thuộc phân khúc mình quản lý.
 • Đề xuất các sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì, phát triển Khách hàng.
 • Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh và quản trị bán hàng

 • Trực tiếp quản lý và khai thác kế hoạch tài khoản và kết quả kinh doanh với Khách hàng thuộc phân khúc mình quản lý : Chủ động nắm bắt, tạo nhu cầu của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng, hiểu rõ về đặc tính, phương thức, hình thái, tiềm năng phát triển của việc kinh doanh của Khách hàng để có thể đưa ra các tư vấn giải pháp tài chính tổng thể gắn với các sản phẩm, dịch vụ của Techcombank thỏa mãn nhu cầu khách hàng qua đó thu hút Khách hàng về giao dịch và tăng thị phần sử dụng các dịch vụ của Techcombank;
 • Dẫn dắt việc phối hợp các bộ phận bán sản phẩm và các đơn vị liên quan để xây dựng các giải pháp tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu Khách hàng;
 • Dẫn dắt thảo luận, đàm phán với khách hàng về các giải pháp tổng thể, thống nhất và chốt các điều khoản với khách hàng về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;
 • Truyền thông giải pháp tổng thể tới các chi nhánh tại tỉnh có trách nhiệm phối hợp quản lý khách hàng;
 • Quản lý việc triển khai các giải pháp cho Khách hàng, đảm bảo Khách hàng được phục vụ tốt nhất theo mô hình dịch vụ quy định bởi ngân hàng theo từng thời kỳ.
 • Làm việc chặt chẽ để hỗ trợ Giám đốc quan hệ khách hàng tại chi nhánh (Local RM - LRM) tăng cường mối quan hệ, quản lý kết quả kinh doanh tại các chi nhánh tỉnh.
 • Thu thập hồ sơ, tài liệu; kiểm tra, giám sát, cập nhật thông tin liên quan về Khách hàng, tình hình kinh doanh của Khách hàng nhằm phục vụ công tác quản lý tài khoản, đề xuất giải pháp, đánh giá, thẩm định và chăm sóc Khách hàng.
 • Trực tiếp thực hiện / phối hợp với CA thẩm định Khách hàng; kiểm soát, làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, định giá, giải ngân , quản lý sau vay theo quy định của TCB.
 • Chịu trách nhiệm về kiểm soát sau vay đối với danh mục Khách hàng / nhóm Khách hàng mình quản lý và cùng phối hợp kiểm soát sau vay theo quy định khối Ngân hàng bán buôn và QTRR ban hành.
 • Truyền thông và cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Techcombank cho Khách hàng thuộc phân khúc mình quản lý.
 • Định kỳ đánh giá, rà soát mức độ sinh lợi của danh mục Khách hàng mình quản lý, phối hợp với các LRM & các bộ phận bán sản phẩm xây dựng, thực hiện kế hoạch để gia tăng mức độ sinh lợi từ Khách hàng.
 • Đề xuất, phối hợp, thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng mình quản lý.
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo đúng qui định của ngân hàng theo từng thời kỳ.
 • SRM có thể được phân công quản lý Hub tại một địa bàn tùy theo tình hình kinh doanh
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc phân khúc.

  Kiến thức kinh nghiệm

  Kiến thức

  Kinh nghiệm tối thiểu trong lĩnh vực về mảng quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn

  Am hiểu sâu sắc về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của Ngân hàng

  Kỹ năng cơ bản :

  Kỹ năng giao tiếp và truyền thông

  Kỹ năng tiếp cận và khai thác khách hàng

  Tinh thần phục vụ khách hàng

  Làm việc theo nhóm

  Kỹ năng đàm phán, bán chéo sản phẩm

  Nhóm các kỹ năng khác :

  Tinh thần trách nhiệm

  Sự gắn bó với tổ chức

  Xây dựng các mối quan hệ

  Sáng tạo và liên tục cải tiến

  Kỹ năng tiếp thị, điều tra, dự báo thị trường

  Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

  Step 2
  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký