TN/CVCC PTSP tín dụng tín chấp KHCN – Trung tâm Phát triển sản phẩm KHCN
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Hà Nội
6 ngày trước

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Mô Tả Công Việc

 • Đề xuất kế hoạch : ngân sách, chi phí, phát triển mới, cải tiến sản phẩm, công việc, dự án có liên quan đến một, một số, hoặc cả dòng sản phẩm tín dụng tín chấp và sản phẩm tín dụng khác cho phân khúc / tiểu phân khúc KHCN;
 • Tổ chức thực hiện, triển khai các kế hoạch công việc đã được phê duyệt; đề xuất điều chỉnh kế hoạch công việc cho phù hợp với mục tiêu, khả năng từng thời kỳ;
 • Phối hợp, hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài SeABank để thực thi các nhiệm vụ được giao nhằm mục đích quản lý hiệu quả một, một số, hoặc cả dòng sản phẩm tín dụng tín chấp và sản phẩm tín dụng khác của KHCN ;
 • Tham gia tham mưu, sáng kiến các giải pháp về một, một số, hoặc cả dòng sản phẩm tín dụng Tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN cho Giám đốc Phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp và sản phẩm tín dụng khác của KHCN hoặc Ban lãnh đạo để phục vụ các mục tiêu dài hạn hoặc các kế hoạch ngắn hạn của SeABank;
 • Tổ chức đào tạo / đào tạo / giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến một, một số, hoặc cả dòng sản phẩm tín dụng tín chấp và sản phẩm tín dụng khác của KHCN cho các cá nhân, đơn vị cần hỗ trợ.
 • Xây dựng các mô hình, kiểm định, đánh giá và đề xuất các giải pháp để đảm bảo hiệu quả tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN một, một số, hoặc cả dòng sản phẩm tín dụng tín chấp và sản phẩm tín dụng khác của KHCN : quản lý giá (lãi suất, phí, hoa hồng ), công tác bán, chất lượng tín dụng, quản trị rủi ro sản phẩm ;
 • Thực hiện / phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến các báo cáo quản trị / báo cáo cho các đơn vị bên trong và bên ngoài SeABank theo yêu cầu cụ thể;
 • Điều phối, quản lý Chuyên viên do mình phụ trách để đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp KHCN và / hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN; hoặc 5 năm kinh nghiệm kinh doanh trực tiếp / hỗ trợ tín dụng / thẩm định phê duyệt dòng SP tương ứng
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản trong công việc
 • Kỹ năng vận hành và phát triển sản phẩm
 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch kinh doanh.
 • Kỹ năng quản lý rủi ro và lợi nhuận ngân hàng bán lẻ
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký