Software developer
RGF
Vietnam Hanoi
2 giờ trước

Job Detail

 • Develop various services according to your experience and aptitude
 • Web application

  AI technologies (ex Image recognition, Speech recognition system)

  Embedded system (for Automotive, Android platform system, realtime

  embedded OS system and etc...)

  Android / iOS application

 • Other tasks assigned by Manager / Leader
 • Create related documents for design and test
 • Design, Program, coding following customer's plan
 • Using C, C++, C#, Java, .NET, R, Python and other programming
 • language

 • Vietnamese manager
 • Mainly Panasonic groups around the world
 • Embedded Development, and Application Development and System
 • Integration&Verrification of Automotive, Smart Factory, Logistic, TV,

  Mobile phone etc.

 • High contribution to society under Panasonic brand
 • Many challenging opportunities in various country including Japan and ASEAN (inc. Business trip)
 • Long term business trip to Japan
 • Good Location (LOTTE CENTER HANOI)
 • Bachelor Degree major in IT
 • From 1 years of experience designing and programming
 • Language : English business level
 • Age : 23 to 40
 • Gender : Any
 • Experience as AI engineer using R, Python etc.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký