HO - Nhân viên xử lý nghiệp vụ chủ thẻ
ACB
ho chi minh, Vn
9 giờ trước

HO - Nhân viên xử lý nghiệp vụ chủ thẻ

Mô tả công việc

 • Thực hiện tạo thông tin khách hàng, mở tài khoản tiền gửi thanh toán, đăng ký ACB online, 247 và cấp thẻ cho các kênh bán hàng của Trung tâm thẻ.
 • Thực hiện thay đổi thông tin khách hàng, cấp thẻ hàng loạt, cấp Corp ID... cho Kênh phân phối.

 • Thực hiện kiểm tra, lập và in danh sách thẻ, pin... thẻ phát hành hằng ngày của toàn hệ thống. Lập danh sách và thực hiện khóa thẻ.
 • Thực hiện việc khóa / mở tài khoản thẻ theo yêu cầu của Kênh phân phối / Trung tâm Thu nợ Cá nhân... Chủ động xử lý thẻ tín dụng vượt hạn mức / hết vượt hạn mức tín dụng, khóa / mở tài khoản thẻ có khoản vay chuyển nợ quá hạn / chuyển từ nợ quá hạn về nợ trong hạn của thẻ toàn hệ thống.
 • Thực hiện việc thay thẻ theo yêu cầu của Kênh phân phối. Thực hiện thu phí thay thẻ.
 • Thực hiện việc khóa thẻ khách hàng báo mất dựa trên Đơn báo mất thẻ nhận từ Kênh phân phối. Thay thẻ báo mất theo yêu cầu trong đơn báo mất thẻ và thu phí báo mất thẻ, phí thay thẻ.
 • Thực hiện thay đổi thông tin khách hàng theo yêu cầu từ Kênh phân phối / Call center 247.
 • Thực hiện việc gia hạn thẻ theo yêu cầu của Kênh phân phối / Call center 247 / gia hạn chủ động. Thực hiện thu phí thường niên thẻ.
 • Thực hiện cấp lại PIN, đăng ký dịch vụ 3D secured cho khách hàng theo yêu cầu từ Kênh phân phối.
 • Thực hiện hủy thẻ, thanh lý thẻ cho khách hàng theo yêu cầu từ Kênh phân phối.
 • Thực hiện thay đổi hình thức đảm bảo thẻ theo yêu cầu từ Kênh phân phối.
 • Thực hiện thanh toán dư có cho khách hàng theo đề nghị từ Kênh phân phối.
 • Thực hiện chuyển dư nợ / dư có trên thẻ T theo yêu cầu từ Kênh phân phối / chủ động thực hiện theo file.
 • Thực hiện hủy phí / lãi theo đề nghị từ Kênh phân phối / chủ động thực hiện theo chương trình Trung tâm thẻ.
 • Thực hiện thu các loại phí khác : Phí MO / TO, phí Unique...
 • Yêu cầu công việc

  1. Trình độ học vấn

 • Trình độ Đại học, chuyên ngành : Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing
 • 2. Kiến thức / chuyên môn có liên quan

 • Các sản phẩm của ngân hàng
 • Các phần mềm ứng dụng giao dịch / quản lý thẻ khách hàng của ngân hàng
 • 3. Các kỹ năng

 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng phục vụ khách hàng nội bộ
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm
 • 4. Các kinh nghiệm liên quan

 • 1 năm kinh nghiệm trong dịch vụ khách hàng
 • 5. Các phẩm chất cá nhân

 • Cẩn thận, chính xác trong công việc
 • Nhạy bén, linh hoạt
 • Tinh thần trách nhiệm trong công việc
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký