[APC] Admissions Team Leader
EQuest Education Group (EQG)
Hồ Chí Minh
30 phút trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Trực tiếp thực hiện các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh và chăm sóc khách hàng, đảm bảo KPI cá nhân và KPI nhóm được giao.
 • Directly carry out career guidance, enrollment consulting and customer care activities, ensuring individual KPIs and assigned group KPIs.

 • Đảm bảo mục tiêu doanh thu, số lượng học viên theo chỉ tiêu được giao.
 • Ensure the revenue target, the number of students according to the assigned target.

 • Thiết lập kế hoạch và triển khai thực hiện mục tiêu đề ra.
 • Establish a plan and implement the set goals.

 • Tổ chức, giám sát và kiểm tra các hoạt động tư vấn tuyển sinh : school tour, campus tour, education fair, event
 • Organize, supervise and check enrollment consulting activities : school tour, campus tour, education fair, event...

 • Thực hiện công tác quản lý, tuyển dụng, huấn luyện đội ngũ nhân viên tư vấn. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý đối với nhân viên tư vấn theo quy trình tuyển sinh.
 • Manage, recruit and train a team of consultants. Perform management duties for consultants according to the admissions process.

 • Giám sát quá trình chăm sóc khách hàng của từng nhân viên trong nhóm, khắc phục khuyết điểm, tăng cường kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng cho nhân viên.
 • Supervising the customer care process of each member of the team, correcting defects, enhancing consulting and customer care skills for employees.

 • Liên kết hợp tác với đối tác mở rộng khách hàng tiềm năng và tập trung khai thác khách hàng mục tiêu, đảm bảo nguồn dữ liệu khách hàng.
 • Cooperate with partners to expand potential customers and focus on exploiting target customers, ensuring the source of customer data.

 • Phân loại khách hàng theo nhóm tiêu chí, thiết lập phương pháp tiếp cận từng nhóm khách hàng phù hợp.
 • Classify customers according to criteria groups, set up a suitable approach to each customer group.

 • Tài chính : đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách tuyển sinh được duyệt.
 • Finance : ensure effective use of the approved enrollment budget.

 • Phối hợp cung cấp thông tin như cầu khách hàng, cập nhật xu hướng thị trường với Bộ phận Marketing để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.
 • Coordinate to provide information such as customer demand, update market trends with Marketing Department to build effective business strategies.

 • Phối hợp với Bộ phận Dịch vụ sinh viên tổ chức các hoạt động, sự kiện nhằm tạo môi trường học tập hiện đại cho sinh viên hiện hữu và thu hút sinh viên mới.
 • Coordinate with Student Services Department to organize activities and events to create a modern learning environment for existing students and attract new students.

 • Phối hợp với Bộ phận chuyên môn để cập nhật các thông tin mới về chương trình đào tạo, nâng cấp sản phẩm, phối hợp tuyển sinh.
 • Coordinate with the Department of Professional Affairs to update new information on training programs, product upgrades, and enrollment coordination.

 • Báo cáo công việc hàng ngày theo quy định.
 • Report daily work as prescribed.

 • Các công tác khác theo đề nghị của lãnh đạo.
 • Other tasks at the request of the leader.

  Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại Học chuyên ngành liên quan.
 • College / University degree in related discipline.

 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn khách hàng (hoặc) có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kinh doanh / bán hàng. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Experience in customer service or working in a sales / sales position. Preference will be given to candidates with experience in a similar position.

 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
 • Have good communication and persuasion skills.

 • Khả năng lắng nghe tốt, thấu hiểu tâm lý người khác.
 • Have ability to listen well, understand the psychology of others.

 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
 • Have ability to work under pressure.

 • Có khả năng đi công tác tỉnh theo yêu cầu.
 • Have ability to travel to the province on request.

 • Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, thái độ hòa nhã, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.
 • Honesty, carefulness, enthusiasm, gentle attitude, responsibility and dedication to work.

 • Sử dụng tốt excel, báo cáo số liệu và nhập liệu tốt, thông thạo vi tính văn phòng.
 • Have good excel skills, good data reporting and data entry, fluent in office computers.

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký