Senior Developer
CENTRAL RETAIL VIETNAM
Hồ Chí Minh, Vietnam
3 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Improve the stability of the existing codebase.
 • Develop and implement new functionalities
 • Fix bugs in existing functionalities
 • System design and architecture
 • Improve performance, scalability and reliability of the existing OMS / WMS platform
 • Build scalable web services
 • Yêu Cầu Công Việc

 • BS in Computer Science or related technical discipline or equivalent practical experience
 • 5+ years of experience with high-traffic, high scalable distributed systems and client-server architectures (clustering, partitioning, sharding, etc)
 • Expert level knowledge of PHP5 / PHP7 and the according experience
 • Knowledge of Architecture and Design Patterns (SOLID, GRASP)
 • Good knowledge of a relational database management system (PostgreSQL, MySQL, MSSQL) and understanding on how to optimise SQL queries for high load : explain, denormalisation
 • A strong sense for code quality and experience with unit and functional tests : PHP Unit, Codeception, TDD
 • Experience with any queue, job or message systems : RabbitMQ, ActiveMQ, Gearman
 • Knowledge of modern PHP frameworks : Laravel, Lumen, Symfony2
 • A positive attitude, be proactive and a team player
 • Experience with docker, kubernetes and cloud solutions like Amazon, google cloud, azure
 • Knowledge of NoSQL database management system : Redis, Cassandra
 • Experience with full text search engines : Elastic Search, Apache Solr, Sphinx
 • Knowledge of Go / Java / Python is plus
 • Thông tin khác

 • Bằng cấp : Đại học
 • Độ tuổi : Không giới hạn tuổi
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Thời gian thử việc : 2 months
 • Thời gian làm việc : Mon - Fri
 • Macbook Pro 2019

  AON Premium Health Care for employee

  Accident Insurance 24 / 24

  Professional Training

 • Ngày nghỉ : 15 annual leave days
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký