Chuyên viên phòng quản lý tài sản nợ có
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
7 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ Trưởng phòng quản lý tài sản nợ & có trong các công việc sau :

 • Bảo đảm hiệu quả của quy trình Điều chuyển Vốn, bao gồm phân tích hành vi của rủi ro lãi suất của huy động khách hàng và của tài sản nợ
 • Giám sát và báo cáo tác động của sáng kiến về giá cả được phê duyệt bởi ALCO
 • Kiểm soát hiệu quả về thanh khoản của Techcombank, bao gồm việc rà soát sự tuân thủ với các chỉ số thanh khoản và thanh toán hàng ngày, đề xuất các hành động và làm việc với khối Markets và các đơn vị kinh doanh
 • Phối hợp báo cáo, giám sát và dự báo về các hệ số thanh khoản, thanh toán
 • Tính toán, giám sát và báo cáo về phần bù thanh khoản (Liquidity Recharge)
 • Phối hợp báo cáo về các vi phạm hạn mức
 • Kịp thời cung cấp báo cáo ALCO, bao gồm việc phối hợp với các đơn vị khác để đảm bảo báo cáo được cung cấp đầy đủ đúng hạn và đề xuất các khuyến nghị, các phân tích, và phân bổ nguồn cho các Khối kinh doanh đảm bảo quản lý bảng cân đối hiệu quả.
 • Phối hợp để định lượng và báo cáo về những rửi ro của những thay đổi về lãi suất và tỷ giá hối đoái đến kết quả kinh doanh và vốn
 • Hỗ trợ các sản phẩm, khách hàng và các đơn vị kinh doanh bằng việc nhận dạng các rủi ro, quản lý rủi ro , phát triển sản phẩm và chiến lược đầu tư
 • Phối hợp soạn thảo kế hoặc thanh khoản dự phòng (Liquidity Contingency Plan)
 • Cung cấp thử nghiệm căng thẳng định kỳ
 • Rà soát kế hoạch hàng năm theo quan điểm về vốn và thanh khoản và hỗ trợ xây dựng chiến lược vốn cho Ngân hàng
 • Đưa vào áp dụng có hiệu quả quy trình quản lý vốn được thống nhất, bao gồm :
 • Đo lường và báo cáo về hiệu quả vốn của các đơn vị kinh doanh và Ngân Hàng
 • Đo lường và báo cáo về rủi ro đầu tư
 • Phối hợp về kế hoạch về vốn và đầu tư hàng năm
 • Hướng dẫn về thử nghiệm căng thẳng định kỳ về vốn
 • Hỗ trợ đầy đủ cho Trưởng bộ phận Quản lý tài sản nợ & có, bao gồm hỗ trợ ghi chép và phiên dịch
 • Thực hiện các công việc khác liên quan tới việc quản lý tài sản nợ & có của Techcombank theo yêu cầu của Trưởng Phòng Quản lý tài sản nợ & có
 • Yêu Cầu Công Việc

  Kiến thức : Đại hỏi trở lên; Có kiến thức vững trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế hoặc toán. Ưu tiên các kế toán viên có chứng chỉ, thạc sỹ tài chính hoặc MBA

  Kinh nghiệm : 2 năm trở lên kinh nghiệm trong lĩnh vực làm báo cáo về tài sản và nguồn vốn, báo cáo tài chính hoặc 1 năm trở lên trong lĩnh vực quản lý rủi ro thị trường

  TOEIC : 600

  Kỹ năng giao tiếp và truyền thông. Sáng tạo và liên tục cải tiến. Tinh thần phục vụ khách hàng. Làm việc theo nhóm. Tinh thần trách nhiệm

  Kỹ năng Excel tốt, ưu tiên người biết thêm VBA

  Kỹ năng phân tích định lượng

  Giải quyết vấn đề. Tư duy logic

  Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký