Chuyên viên thu nợ tín chấp - AMC
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hồ Chí Minh
1 ngày trước

Trong hoạt động xử lý, thu hồi các Khoản Nợ :

 • Làm đầu mối trong việc kí kết Hợp đồng ủy thác xử lý nợ với Bên ủy thác và / hoặc Hợp đồng mua bán nợ với tổ chức, cá nhân khác;
 • Tiếp nhận hồ sơ khoản nợ từ Trung tâm hỗ trợ xử lý nợ và thực hiện kiểm tra, đánh giá khoản nợ, hồ sơ khoản nợ.
 • Quản lý, lưu trữ an toàn các hồ sơ các khoản nợ được giao xử lý bao gồm hồ sơ được cá đơn vị bàn giao và hồ sơ phát sinh trong quá trình xử lýnợ;
 • Lập phương án xử lý phù hợp với từng khoản nợ và đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện và triển khai biện pháp đốc nợ và các niện pháp xử lý nợ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
 • Giám sát việc xử lý khoản nợ trong suốt quá trình xử lý nợ tại Hệ thống Techcombank AMC;
 • Thiết lập, duy trì đầu mối làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị, tổ chức khác có liên quan để hỗ trợ công tác xử lý nợ đạt hiệu quả;
 • Lập danh sách các khoản nợ phải thực hiện bàn giao cho Phòng thu giữ, xử lý tài sản / Trung tâm thu giữ, xử lý tài sản hoặc Phòng tố tụng để cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Trong hoạt động hướng dẫn và phối hợp trong nghiệp vụ xử lý nợ :

 • Tư vấn cho các Đơn vị trong toàn hê thống theo chỉ đạo của Trưởng phòng hoặc Ban lãnh đạo công ty về những vấn đề pháp lý liên quan đến công tác xử lý nợ. ;
 • Phối hợp với Phòng pháp chế theo chỉ đạo của ban lãnh đạo Công ty trong việc chuẩn bị ý kiến góp ý với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về giao dịch bảo đảm, các văn bản pháp luật về tố tụng, thi hành án và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
 • Phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện các phương án xử lý nợ xấu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;
 • Phối hợp với Đơn vị / Bộ phận làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện công tác thu hồi, xử lý nợ;
 • Gửi thông báo tới các đơn vị / bộ phận liên quan để thực hiện hạch toán thu nợ theo quy định của Công ty / Techcombank.
 • Tốt Nghiệp Trung Cấp / cao đẳng trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành luật, tài chính ngân hàng...
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

  Step 2
  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký