HR&Admin Trainee
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHẠM & CÁC CỘNG SỰ
Hồ Chí Minh
3 giờ trước
source : CÔNG TY TNHH TM DV KỶ NGUYÊN VÀNG

Chi tiết công việc

Tên công việc : HR&Admin Trainee Mã công việc : Mô tả công việc :

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng cử viênđáp ứng yêu cầu trình độ và năng lực làm việc tại văn phòng khách hàng vớivị trí : Nhân viên nhân sự và hành chính (tập sự)

In order to meet company’s development, we are looking for knowledgeable and qualified candidate to join our company to work for our clients with HR & Admin Trainee.

Mô tả công việc / Job Descriptions :

Recruitment :

 • Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng. Lập kế hoạch tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng.
 • Proposing to the superior about the plan to deploy the recruitment. Recruitment plan according to recruitment process

 • Cập nhật thông tin tuyển dụng và đăng bài viết chia sẻ về tuyển dụng và tin tức trên website và fanpage công ty.
 • Update the job advertisement and post some tips or sharing experiences related to recruitment on Pham’s website, fanpage

 • Phân tích, báo cáo về hiệu quả đánh giá tuyển dụng.
 • Analyze, report about effectiveness of recruitment evaluation.

 • Duy trì quy trình tuyển dụng của công ty giữa các phòng ban. Phát triển kênh tuyển dụng
 • Follow full recruitment process of company between departments. Develop new recruitment channel.

 • Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database của Công ty.
 • Filter records, CVs, sort records to store in the Company''s Database.

 • Thực hiện phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ các phòng ban khác trong vòng phỏng vấn chuyên môn.
 • Conducting interviews, scheduling interviews, supporting other departments within the professional interview.

  Admin :

 • Cập nhật danh sách liên lạc giữa các phòng ban, khi có nhân viên mới
 • Update the contact list between departments, a new employee.

 • Hỗ trợ các buổi đào tạo tại công ty
 • Support training section at Pham Consult on a certain Saturday monthly.

 • Hỗ trợ bộ phận nhân sự trong các sự kiện : dã ngoại, tiệc cuối năm, giáng sinh, sinh nhật
 • Assist the HR department in some of events : company trip, year-end party, Christmas, birthday monthly,

 • Tổ chức / hỗ trợ tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao.
 • Organizing / assisting in organizing necessary events to attract high quality personnel.

  Other activities :

 • Các công việc hành chính / nhân sự khác được giao khác bởi Trưởng bộ phận hoặc Ban giám đốc
 • Other admin tasks assigned by Managers / Supervisors

 • Tổng hợp báo cáo các khoản thu chi hằng tháng của công ty
 • Gather all of reports of expenses monthly of company.

  Yêu cầu / Requirements :

 • Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, hành chính, ngôn ngữ anh
 • Graduated from university in HR, Administration, English Language is preferable

 • Có khả năng giao tiếp và thuyết trình
 • Good at communication and presentation

 • Ưu tiên sử dụng tiếng anh tốt
 • Able to use English fluency

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel
 • Work well in Microsoft Office, particularly Excel

 • Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm
 • Dynamic, enthusiastic, creative and responsible.

 • Nắm vững luật lao động và thuế Thu nhập cá nhân.
 • Master of labor law and Personal income tax law

 • Ưu tiên người có kinh nghiệm từ 1-2 năm
 • Prefer candidate has 1-2 year working experience

  Phúc Lợi công ty / Benefits :

 • Mức lương / Salary : 3,000,000 6,000,000 VNĐ
 • Hỗ trợ chi phí giữ xe / Supportive parking fee
 • Hưởng phép nghỉ 12 ngày hằng năm / Annual leave with 12 days
 • Các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam / Insurance policies in accordance with Vietnamese law
 • Team-building và dã ngoại hằng năm do công ty tổ chức / Team-building and company trip yearly organized by the company
 • Hình thức n ộp đơn / Application :

 • Đơn xin việc và sơ yếu lý lịch / Job Application, cover letter and CV
 • Các bằng cấp, chứng chỉ / Degrees, certificates
 • Gửi bằng email tới địa chỉ / Sent to email address :
 • info phamconsult.com

  Yêu cầu công việc Yêu cầu chung : Số Năm Kinh nghiệm : Cấp bậc tối thiểu : Mới tốt nghiệp / thực tập sinh Bằng cấp tối thiểu : Đại học

  Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng cử viênđáp ứng yêu cầu trình độ và năng lực làm việc tại văn phòng khách hàng vớivị trí : Nhân viên nhân sự và hành chính (tập sự)

  In order to meet company’s development, we are looking for knowledgeable and qualified candidate to join our company to work for our clients with HR & Admin Trainee.

  Mô tả công việc / Job Descriptions :

  Recruitment :

 • Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng. Lập kế hoạch tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng.
 • Proposing to the superior about the plan to deploy the recruitment. Recruitment plan according to recruitment process

 • Cập nhật thông tin tuyển dụng và đăng bài viết chia sẻ về tuyển dụng và tin tức trên website và fanpage công ty.
 • Update the job advertisement and post some tips or sharing experiences related to recruitment on Pham’s website, fanpage

 • Phân tích, báo cáo về hiệu quả đánh giá tuyển dụng.
 • Analyze, report about effectiveness of recruitment evaluation.

 • Duy trì quy trình tuyển dụng của công ty giữa các phòng ban. Phát triển kênh tuyển dụng
 • Follow full recruitment process of company between departments. Develop new recruitment channel.

 • Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database của Công ty.
 • Filter records, CVs, sort records to store in the Company''s Database.

 • Thực hiện phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ các phòng ban khác trong vòng phỏng vấn chuyên môn.
 • Conducting interviews, scheduling interviews, supporting other departments within the professional interview.

  Admin :

 • Cập nhật danh sách liên lạc giữa các phòng ban, khi có nhân viên mới
 • Update the contact list between departments, a new employee.

 • Hỗ trợ các buổi đào tạo tại công ty
 • Support training section at Pham Consult on a certain Saturday monthly.

 • Hỗ trợ bộ phận nhân sự trong các sự kiện : dã ngoại, tiệc cuối năm, giáng sinh, sinh nhật
 • Assist the HR department in some of events : company trip, year-end party, Christmas, birthday monthly,

 • Tổ chức / hỗ trợ tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao.
 • Organizing / assisting in organizing necessary events to attract high quality personnel.

  Other activities :

 • Các công việc hành chính / nhân sự khác được giao khác bởi Trưởng bộ phận hoặc Ban giám đốc
 • Other admin tasks assigned by Managers / Supervisors

 • Tổng hợp báo cáo các khoản thu chi hằng tháng của công ty
 • Gather all of reports of expenses monthly of company.

  Yêu cầu / Requirements :

 • Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, hành chính, ngôn ngữ anh
 • Graduated from university in HR, Administration, English Language is preferable

 • Có khả năng giao tiếp và thuyết trình
 • Good at communication and presentation

 • Ưu tiên sử dụng tiếng anh tốt
 • Able to use English fluency

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel
 • Work well in Microsoft Office, particularly Excel

 • Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm
 • Dynamic, enthusiastic, creative and responsible.

 • Nắm vững luật lao động và thuế Thu nhập cá nhân.
 • Master of labor law and Personal income tax law

 • Ưu tiên người có kinh nghiệm từ 1-2 năm
 • Prefer candidate has 1-2 year working experience

  Phúc Lợi công ty / Benefits :

 • Mức lương / Salary : 3,000,000 6,000,000 VNĐ
 • Hỗ trợ chi phí giữ xe / Supportive parking fee
 • Hưởng phép nghỉ 12 ngày hằng năm / Annual leave with 12 days
 • Các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam / Insurance policies in accordance with Vietnamese law
 • Team-building và dã ngoại hằng năm do công ty tổ chức / Team-building and company trip yearly organized by the company
 • Hình thức n ộp đơn / Application :

 • Đơn xin việc và sơ yếu lý lịch / Job Application, cover letter and CV
 • Các bằng cấp, chứng chỉ / Degrees, certificates
 • Gửi bằng email tới địa chỉ / Sent to email address :
 • info phamconsult.com

  Kỹ năng mong muốn : Vi tính văn phòng Sơ cấp - Nhiều năm Sử dụng Thông tin chung Loại hình công việc : Toàn thời gian cố định

  Theo hợp đồng / tư vấn

  Địa điểm : Hồ Chí Minh

  Quốc gia :
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Ngành nghề : Hành chánh / Thư ký

  Cấp bậc tối thiểu : Mới tốt nghiệp / thực tập sinh Độ tuổi : bất kỳ ->

  Mức lương : Thông tin khác

  Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng cử viênđáp ứng yêu cầu trình độ và năng lực làm việc tại văn phòng khách hàng vớivị trí : Nhân viên nhân sự và hành chính (tập sự)

  In order to meet company’s development, we are looking for knowledgeable and qualified candidate to join our company to work for our clients with HR & Admin Trainee.

  Mô tả công việc / Job Descriptions :

  Recruitment :

 • Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng. Lập kế hoạch tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng.
 • Proposing to the superior about the plan to deploy the recruitment. Recruitment plan according to recruitment process

 • Cập nhật thông tin tuyển dụng và đăng bài viết chia sẻ về tuyển dụng và tin tức trên website và fanpage công ty.
 • Update the job advertisement and post some tips or sharing experiences related to recruitment on Pham’s website, fanpage

 • Phân tích, báo cáo về hiệu quả đánh giá tuyển dụng.
 • Analyze, report about effectiveness of recruitment evaluation.

 • Duy trì quy trình tuyển dụng của công ty giữa các phòng ban. Phát triển kênh tuyển dụng
 • Follow full recruitment process of company between departments. Develop new recruitment channel.

 • Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database của Công ty.
 • Filter records, CVs, sort records to store in the Company''s Database.

 • Thực hiện phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ các phòng ban khác trong vòng phỏng vấn chuyên môn.
 • Conducting interviews, scheduling interviews, supporting other departments within the professional interview.

  Admin :

 • Cập nhật danh sách liên lạc giữa các phòng ban, khi có nhân viên mới
 • Update the contact list between departments, a new employee.

 • Hỗ trợ các buổi đào tạo tại công ty
 • Support training section at Pham Consult on a certain Saturday monthly.

 • Hỗ trợ bộ phận nhân sự trong các sự kiện : dã ngoại, tiệc cuối năm, giáng sinh, sinh nhật
 • Assist the HR department in some of events : company trip, year-end party, Christmas, birthday monthly,

 • Tổ chức / hỗ trợ tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao.
 • Organizing / assisting in organizing necessary events to attract high quality personnel.

  Other activities :

 • Các công việc hành chính / nhân sự khác được giao khác bởi Trưởng bộ phận hoặc Ban giám đốc
 • Other admin tasks assigned by Managers / Supervisors

 • Tổng hợp báo cáo các khoản thu chi hằng tháng của công ty
 • Gather all of reports of expenses monthly of company.

  Yêu cầu / Requirements :

 • Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, hành chính, ngôn ngữ anh
 • Graduated from university in HR, Administration, English Language is preferable

 • Có khả năng giao tiếp và thuyết trình
 • Good at communication and presentation

 • Ưu tiên sử dụng tiếng anh tốt
 • Able to use English fluency

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel
 • Work well in Microsoft Office, particularly Excel

 • Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm
 • Dynamic, enthusiastic, creative and responsible.

 • Nắm vững luật lao động và thuế Thu nhập cá nhân.
 • Master of labor law and Personal income tax law

 • Ưu tiên người có kinh nghiệm từ 1-2 năm
 • Prefer candidate has 1-2 year working experience

  Phúc Lợi công ty / Benefits :

 • Mức lương / Salary : 3,000,000 6,000,000 VNĐ
 • Hỗ trợ chi phí giữ xe / Supportive parking fee
 • Hưởng phép nghỉ 12 ngày hằng năm / Annual leave with 12 days
 • Các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam / Insurance policies in accordance with Vietnamese law
 • Team-building và dã ngoại hằng năm do công ty tổ chức / Team-building and company trip yearly organized by the company
 • Hình thức n ộp đơn / Application :

 • Đơn xin việc và sơ yếu lý lịch / Job Application, cover letter and CV
 • Các bằng cấp, chứng chỉ / Degrees, certificates
 • Gửi bằng email tới địa chỉ / Sent to email address :
 • info phamconsult.com

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký