Network team: Internship and part-time
Sv Tech
Ho Chi Minh City, VN
24 phút trước
source : Glints

We offer :

Be well-trained by Cisco / Juniper

Allowance if could join our projects

Opportunity to be SVTechers after internships

We need :

CCNA, CCNP routing, CCNP switching, CCNP TShoot training courses, Certificate is a plus

Know about OSI or TCP / IP Suite, STP, RSTP, MSTP OSPF, BGP, MPLS is a plus.

Willing to enrich knowledge & new technique.

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký