Production Scheduler, Fulltime
AkzoNobel
, Viet Nam
1 ngày trước

Job Purpose :

Prepare 5 days production schedule at production.

Calculate production batch size, packing size according to customer order, machine capacity, available of material.

Prepare batch ticket for all production batches.

Daily review production schedule according to customer order, production resource available.

Report % production schedule adherence daily, monthly

Report monthly for : stock count loss; Loose product, Intermediate, WIP.

Key Responsibilities :

 • Check open sale order, stock status at MFG Pro / SAP daily to prepare 5 days production schedule making sure production run smooth and effectively, deliver product according to customer expectation.
 • Major contribute to %OTIF target for Site.

 • Working closely with raw material planner to check raw material available make sure only scheduling production batch when material are available on hand.
 • Co-ordinate raw material planner to minimize loss due to material shortage.
 • Checking & making sure packaging & label is available for packing product according to production plan.
 • Coordinate Customer service, Technical, Production, Supply chain to serve urgent sale order ; to look for opportunity to serve customer faster reduce production lead time.
 • Decide production batch size & create production order at SAP based on either open sale order at MFG Pro / SAP or monthly plan from Inventory controller.
 • Check, report % production schedule adherence daily at MDT meeting board.
 • To print out work order from MFG Pro / SAP for all production order;
 • To update daily production schedule, pending batch, problem batch to team for follow up action.
 • Check raw material stock at SAP, inform to inventory controller potential shortage material for action taken soonest.
 • Check sale history and sale forecast propose optimum batch size, standard batch size to team to improve productivity.
 • Calculate batch size, packing size to meet customer demand, minimize stock sitting at warehouse.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký