Demand Planner
Pharmacity
Ho Chi Minh City, VN
5 ngày trước
source : Glints

Ensure that all the min-max of store is strictly review, analyze and update suitable with business growth.

 • 1. Ensure min-max at store enough to adapt customer demand;
 • 2. Ensure Service Level in stores is maintaining Out of Stock (OOS) < 2.5%;
 • 3. Forecast and update min-max on time for stores;
 • 4. Evaluate forecast accuracy and alert risks impact to business to related department;
 • 5. Ensure min-max system works perfectly, update on-time for New store and Promotion Campaign;
 • 6. Analyze error in min-max system, fill rate of new store, promotion campaign, adjust and inform to others related;
 • 7. Ensure compliance with the process update min-max on AX;
 • 8. Connect with Purchasing, DC and Trading team to update all related could impact to min-max system of store.

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký