Programmer Engineer (PHP, SQL, ERP)
ITviec Ltd
Hồ Chí Minh, Việt Nam
17 ngày trước
source : ITviec Ltd

Ascenx is a United States corporation with strategic offshore operations in Vietnam

Ascenx works with some of the world’s largest global semiconductor manufacturing equipment corporations delivering end-to-

end engineering service solutions to our customers. Ascenx Technologies (Vietnam) provides sustaining engineering and service support to our customer’s semiconductor inspection tools.

Ascenx Technologies is a professional organization that places high value on people and the individual’s competence that they contribute.

People enjoy working at Ascenx. They enjoy the team camaraderie, flexibility, development opportunities, and feeling part of the company's success.

Come and be proud to be an integral part of helping our international customers to provide engineering services and to develop engineering solutions to support their products that are installed around the world in semiconductor fabrication plants.

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký