[TPHCM - PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Công Ty Cổ Phần Dnu Decor
Ho Chi Minh City, VN
6 ngày trước
source : Glints
 • Nội bộ :
 • Cập nhật các hóa đơn bán hàng và mua hàng, lưu trữ các chứng từ kế toán;
 • Theo dõi thu chi, ngân hàng;
 • Theo dõi tổng hợp và chi tiết bán hàng của Công ty;
 • Theo dõi doanh số, doanh thu, phải trả và tình trạng công nợ khách hàng;
 • Lên kế hoạch thu hồi công nợ, đôn đốc công nợ với khách hàng;
 • Tính lợi nhuận, lãi, lỗ hàng tháng công trình, toàn công ty.
 • Lập báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo yêu cầu cấp trên.
 • Thuế :
 • Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như : Nộp thuế môn bài, kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.
 • Tập hợp các chứng từ, hóa đơn giao dịch hàng ngày. Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học;
 • Kết hợp với phòng Nhân sự kiểm tra bảng lương, hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, thuế TNCN;
 • Trích khấu hao, phân bổ chi phí;
 • Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, lương, bảo hiểm, các khoản phụ cấp khác cho người lao động, khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ;
 • Lập sổ sách kế toán theo tháng, quý, năm theo quy định của Nhà nước;
 • Lập báo cáo thuế tháng, quý, quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm và kê khai với cơ quan thuế theo quy định;
 • Xử lý, giải thích dữ liệu và cung cấp dữ liệu, tài liệu với ngân hàng và cơ quan thuế địa phương;
 • Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu;
 • Làm các công việc khác theo sự phân công của Quản lý / Ban Giám đốc.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký