Cainiao Network 法务专家(Legal expert) 越南(Vietnam)
Alibaba.com
Ho Chi Minh City,Vietnam
11 giờ trước

工作职责 Description 1 为当地项目拓展 工程建设 项目运营提供法律支持Provide legal assistance and service for the business development, project construction and project operation .

2 协同中国法务团队管理当地项目的合同 公司治理及合规事宜Work in coordination with Chinese team to manage the contractual, corporate governance and compliance issues.

3 能够 起草 审核和修改各类合同 工程建设 招商租赁 物业管理等 及法律文件 支持商务谈判 合同签署及履约管理Draft, review and revise the contracts and other legal documents in English and Vietam support business negotiation.

Contract signing and contract performance management. 4 单独或协助律师处理合同纠纷 诉讼及仲裁事宜Separately or liaise with external lawyer to manage the disputes, litigation and arbitration issues.

5 负责公司文件 合同 档案及印章管理等后台法务支持Manage the document, contract archives and stamps of local company 6 其它当地公司日常运营所需要的法务工作Provide legal support and service of daily operation of local company.

Báo cáo công việc này
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký