Real Estate Sourcer
WeWork Companies Inc.
District 4, Ho Chi Minh, Vietnam
3 ngày trước

Share this Opportunity

Get tailored job recommendations based on your interests.

Functional Role Real Estate Sourcer Purpose This position leads sourcing for all commercial real estate that WeWork will lease within designated territories or markets, builds and maintains relationships with brokers, and informs real estate strategy by keeping a pulse on market and submarket demand.

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký