Service Technician
KONE
Hanoi
6 ngày trước

Customer relationship management

 • Responsible for customer satisfaction through quality of service and through regular, proactive, and precise on-site communication (callout ETA, job performed, etc)
 • Responsible for accurate and real time back reporting of work performed (at the equipment level) in order to ensure the accuracy of e-Optimum and Customer Notification.
 • Accountable for maintaining excellent relationships with the customers, the contact person and end-users presents on site, by applying the Ambassador attitude.
 • Accountable for equipment safety and performance
 • Accountable for managing the site environment during service operations
 • Accountable for identifying site risk, and communicate them to his supervisor
 • Accountable to take immediate action on site in case of high risk identification and to apply the escalation procedure
 • Accountable for identifying unplanned service repairs based on the equipment needs, contacting the on-site contact person, get his approval if not covered by the contract, and perform them
 • Service operations

 • Accountable for the end-users and the site safety
 • Accountable for the safe working environment
 • Responsible for safe working practices and carrying out the operations according to maintenance instructions and safety instructions.
 • Accountable for the execution of the service visits (planned maintenance, callouts and service repairs) respecting the schedule and time limit (callout), the quality standards, the time allocation and the processes
 • Responsible for effectively planning his workload, in conjunction with the service supervisor
 • Accountable for raising sales lead to his supervisor
 • Accountable for very precise and timely back reporting of the work done according to the process
 • Responsible for submitting time sheets based on the execution
 • Responsible for managing his proximity stock (shelving, inventory, stock transfer, etc), identifying the spare need, requesting the spare to his supervisor.
 • Responsible for keeping the service tooling, van, instruments, etc safe, maintained and in good condition
 • Contributes to the ongoing improvement of the products, the methods and the safety by feedback to the PCM organisation and his supervisor
 • Leadership / People management

 • Responsible for regular update of his supervisor on all relevant information
 • Responsible for being familiar with all aspects of lift and associated technology and accountable for attending the proposed training
 • May be required to give training / coaching to persons nominated by the supervisor
 • Nhiệm vụ chung :

 • Bảo trì thang máy theo đúng quy trình và hướng dẫn của công ty
 • Cập nhật đầy đủ các ghi chép để đảm bảo thành phẩm sau cùng đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của khách hàng cùng các tiêu chuẩn nội bộ.
 • Quản trị quan hệ khách hàng :

 • Chịu trách nhiệm về sự hài lòng của khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ
 • Chịu trách nhiệm báo cáo lại chính xác và thời gian thực về công việc đã thực hiện
 • Có trách nhiệm duy trì mối quan hệ tuyệt vời với khách hàng, người liên hệ cá nhân và người dùng
 • Chịu trách nhiệm về sự an toàn và hiệu suất của thiết bị :
 • Chịu trách nhiệm trong quá trình vận hành dịch vụ
 • Chịu trách nhiệm xác định rủi ro và thông báo chúng với người giám sát
 • Có trách nhiệm thực hiện hành động ngay lập tức tại chỗ trong trường hợp xác định rủi ro cao và áp dụng thủ tục leo thang
 • Có trách nhiệm xác định các sửa chữa dịch vụ ngoài kế hoạch dựa trên nhu cầu thiết bị
 • Có trách nhiệm với môi trường làm việc an toàn

 • Chịu trách nhiệm về các quy trình làm việc an toàn và thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn bảo trì và hướng dẫn an toàn
 • Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các chuyến thăm dịch vụ (bảo trì theo kế hoạch, chú thích và sửa chữa dịch vụ) tôn trọng lịch trình và thời hạn (chú thích), các tiêu chuẩn chất lượng, phân bổ thời gian và các quy trình
 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch hiệu quả khối lượng công việc của mình, kết hợp với dịch vụ người giám sát
 • Chịu trách nhiệm nâng cao doanh số bán hàng cho người giám sát của mình ·
 • Có trách nhiệm báo cáo lại rất chính xác và kịp thời về công việc đã thực hiện theo quá trình
 • Chịu trách nhiệm gửi bảng thời gian dựa trên việc thực hiện
 • Chịu trách nhiệm quản lý kho lân cận của mình (giá đỡ, hàng tồn kho, chuyển kho, v.v.), xác định nhu cầu phụ tùng, yêu cầu phụ tùng cho người giám sát của mình
 • Quản lý con người

 • Chịu trách nhiệm cập nhật thường xuyên cho người giám sát của mình về tất cả các thông tin liên quan
 • Chịu trách nhiệm về việc làm quen với tất cả các khía cạnh của thang máy và công nghệ liên quan và có trách nhiệm tham gia khóa đào tạo được đề xuất
 • Có thể được yêu cầu đào tạo / huấn luyện cho những người được đề cử bởi người giám sát
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký