Tuyển Nhân Viên Kế Toán Kho
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa
Tp Hồ Chí Minh
2 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

1. Hàng ngày :

 • Tiếp nhận hợp đồng, đơn đặt hàng, phiếu yêu cầu nhập kho, hóa đơn kiểm tra đối chiếu và tiến hành lập phiếu nhập kho nguyên liệu, công cụ, bao bì, hàng hóa, thành phẩm
 • Tiếp nhận phiếu yêu cầu xuất nguyên liệu, công cụ, hàng hóa, thành phẩm kiểm tra, đối chiếu với bảng định mức cấp phát nguyên liệu, công cụ và đơn hàng, hợp đồng và lập phiếu xuất nguyên liệu, công cụ, hàng hóa, thành phẩm theo yêu cầu..
 • Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có truởng bộ phận hoặc ban giám đốc
 • Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Truởng bộ phận hoặc Ban giám đốc.
 • 2. Hàng tuần :

 • Kểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty.
 • Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán

  3. Hàng tháng :

 • Tính giá xuất kho nguyên liệu, công cụ, hàng hóa.
 • Lập bảng theo dõi tích tình hình tăng giảm giá nguyên liệu, công cụ, hàng hóa
 • Lập báo cáo nhập xuất tồn kho nguyên liệu, công cụ, hàng hóa
 • Kiểm sóat nhập xuất tồn kho nguyên liệu công cụ, hàng hóa,
 • Kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty.
 • Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán

 • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.
 • Đối chiếu sổ chi tiết với sổ cái tài khỏan
 • Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Truởng bộ phận hoặc Ban giám đốc.
 • 4. Hàng quý :

 • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV
 • Đối chiếu sổ chi tiết với sổ cái tài khỏan
 • Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Truởng bộ phận hoặc Ban giám đốc.
 • 5. Hàng 06 tháng :

 • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV
 • Đối chiếu số chi tiết với sổ cái tài khỏan
 • Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Truởng bộ phận hoặc Ban giám đốc.
 • 6. Hàng năm :

 • Lập báo cáo nhập xuất tồn kho nguyên liệu, công cụ, hàng hóa.
 • Kiểm sóat nhập xuất tồn kho nguyên liệu công cụ, hàng hóa
 • Đối chiếu sổ cái chi tiết với sổ cái tài khỏan
 • Tham gia công tác kiểm kê cuối năm. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.
 • Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Truởng bộ phận hoặc Ban giám đốc.
 • Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn : Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán
 • Kinh nghiệm : ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất
 • Kỹ năng : Thuyết trình, giải quyết và xử lý tình huống tốt
 • Tố chất : Năng động, thẳng thắn, chịu áp lực, cẩn thận, siêng năng, giải quyết vấn đề
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký