FE (Reactjs, React Native)
Sutrix Solutions
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
3 ngày trước

1. Manage, develop or intergrated websites

2. Take part in system architect and database design

3. Perform coding, testing and reviewing in line with user & system requirement

4. Collaborate effectively with other technology teams to solve complex issues spanning their

respective areas

5. Creates, units test, maintains and troubleshoots software

6. Support for leader develops and implement new features of the projects

Báo cáo công việc này
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký