Mgr
FedEx
Hanoi, VN
6 ngày trước

职务类型 : Regular

The Manager is responsible for ramp operations in Hanoi

我们的企业

联邦快递是全球规模最大的快递运输公司之一 并且持续获选为世界500大企业以及 财富杂志 全球最受尊崇公司之一 联邦快递提供迅速且可靠的快递服务 范围包括全世界超过 220 个国家及地区

更多关于联邦快递的信息 请参阅本页

我们的哲学

员工 - 服务 - 利润 我们在意我们的员工 所以员工能够提供完美的服务给我们的顾客 由此顾客给予联邦快递足以成长的利润 我们在同业中的成功源自于员工 透过员工 - 服务 - 利润的哲学 我们拥有鼓励员工创新的工作环境 以提供顾客尽所能最高质量的服务

我们的文化

我们推崇创新 正直和承诺 我们有许多正式的政策 程序和方案来鼓励我们的员工个人或团队的最佳表现

我们的使命

我们力求成为同业中 致力于提供顶尖服务和成为领导品牌的最佳企业

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký