Giám đốc kinh doanh
Công Ty
Biên Hòa, VN
2 ngày trước
source : Glints
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược để đạt và vượt mức chỉ tiêu doanh thu, mở rộng cơ sở khách hàng.-Định hướng và phát triển chiến lược Marketing phù hợp với kế hoạch kinh doanh vào từng giai đoạn.
 • Xây dựng ngân sách cho các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn liên quan đến chỉ tiêu lợi nhuận và chi tiêu của Công ty-Quản lý các hoạt động bán hàng, yếu tố sản xuất, kênh phân phối để đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu-Phối hợp cùng với Ban giám đốc, các phòng ban công ty như Tài chính Kế toán, Quản lý dự án, Quản lý sản xuất, Thiết kế, Kỹ thuật trong việc định hướng, xây dựng chiến lược để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững và mở rộng quy mô hoạt động trên thị trường-Nghiên cứu và phát triển thị trường mới, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng / đối tác để xây dựng thị trường tiềm năng và tạo ra các cơ hội kinh doanh phù hợp với mục đích tăng trưởng doanh thu cho công ty-Tham gia tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự của Phòng Kinh doanh hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của công ty-Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, bền vững với khách hàng.
 • Hợp tác với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của họ.-Báo cáo các nhân tố ảnh hưởng đến ngân sách chiến lược và định hướng chiến lược của nhóm khách hàng mục tiêu.
 • Lập kế hoạch và phân công công việc cho nhân viên, theo dõi kết quả làm việc để hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký