Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng
Cổ Phần Tập Đoàn AUSTDOOR (ADG)
Hà Nội
2 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

 • Công tác quản trị & Tham mưu
 • Tham mưu trưởng ban nhân sự các vấn đề liên quan đến tuyên dụng, chiến lược nhân sự.
 • Bác cáo công việc và lập kế hoạch công việc theo tháng tuần
 • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu và các tài liệu liên quan đến công tác tuyển dụng nhân sự;
 • Quản lý ngân sách tuyển dụng và kiểm soát chi phí cân đối với ngân sách.
 • Tổ chức đào tạo nội bộ cho nhân viên toàn Công ty, Thực hiện đào tạo định hướng cho CBNV mới.
 • Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo.
 • Công tác tuyển dụng :
 • Lập kế hoạch, chiến lược tuyển dụng, đào tạo. Nghiên cứu và đề xuất phương pháp tuyển dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho Công ty và các Chi nhánh.
 • Tham gia vào công tác phỏng vấn, tuyển dụng tại Công ty và các Chi nhánh;
 • Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự làm công tác tuyển dụng tại Công ty, chỉ đạo chuyên môn, kiểm tra, đôn đốc, đào tạo nhân viên để phòng hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển dụng được giao theo Quy trình tuyển dụng và Kế hoạch đã được phê duyệt,
 • Chịu trách nhiệm về kết quả hoàn thành các chỉ tiêu tuyển dụng của Công ty và các Chi nhánh;
 • Duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối tuyển dụng nhằm xây dựng kênh cung cấp nguồn ứng viên ổn định và đa dạng.
 • Quản lý bộ phận :
 • Kiểm tra và nhắc nhở nhân viên trong phạm vi công việc xử lý;
 • Theo dõi lỗi trong xử lý công việc của nhân viên
 • Đề xuất; tham gia tuyển dụng nhân viên của phòng;
 • Đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ mới cho nhân viên
 • Thực hiện công tác báo cáo và xử lý phát sinh :
 • Báo cáo khác theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc Ban giám đốc
 • Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý, Quản trị nhân lực
 • Am hiểu kiến thức về Quản trị nhân lực, các chính sách liên quan Luật lao động.
 • Có khả năng lập kế hoạch, điều phối thực hiện kế hoạch hiệu quả
 • Tư duy logic, có tổ chức.
 • Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, chin chắn
 • Làm việc được trong môi trường áp lực công việc cao
 • Tiếng Anh giao tiếp
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký