Korean Speaker
First Alliances
Ho Chi Minh City, Australia
13 ngày trước
source : JXT

1. Assistant’s Duties :

Arranging the General Director’s (GD) working schedule :

 • Receiving GD’s meeting booking from partners, customers and from other departments
 • Arranging all meetings with the attendance of GD and inform all related persons to prepare necessary information / documents for the meeting and join the meeting on time
 • Preparing a master weekly working schedule of GD and updating changing if any
 • Supporting and assisting GD and other departments :

 • Following GD to outside meeting, conference, seminar, events, ect and preparing necessary documents
 • Gathering documents and data and reports from other departments / outside and submit to the GD on time; transferring GD’s orders to functional departments and following the process to report to GD
 • Dealing with outside departments / services as GD’s instructions for the Company purpose
 • Support Korean Directors in solving Korean and Vietnamese customers’ complaints

  2. Interpretation :

 • Interpreting for GD in all meetings and business trips
 • Translating letters, documents, reports, and newspaper from Korean to Vietnamese and / or English and vice versa as requested
 • Supporting other departments and employees in communicating with Korean Directors
 • 3. Reporting :

 • Following GD’s orders to other Departments and reporting process / result
 • Making weekly, monthly reports as requested by GD
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký