Senior Information Security Specialist
FE CREDIT
Hồ Chí Minh (Quận 4)
1 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Giám sát, vận hành và cải tiến hê thống kiểm soát an toàn thông tin : hệ thống quản lý định danh và truy cập; hệ thống giám sát và cảnh báo sự kiện an ninh thông tin;
 • hệ thống tường lửa ứng dụng; trên Cloud.

 • Monitor, operate, and improve the information security control system : Identities and Access Management (IAM); Security Information and Event Management (SIEM);
 • Web Application Firewall WAF); ... on Cloud.

 • Phân tích và báo cáo các sự kiện an toàn thông tin nhằm chủ động phát hiện các tấn công, sự cố an ninh mạng.
 • Analyze and report security event and information to proactively detect cybersecurity attacks and incidents.
 • Triển khai hiệu quả các giải pháp an toàn thông tin theo kế hoạch.
 • Effectively deploying information security solutions as planned.
 • Lập kế hoạch và thực hiện giám sát hàng ngày đối với hệ thống quản lý phân tích và cảnh báo sự kiện an ninh thông tin.
 • Plan and execute daily monitoring of Security Information and Event Management (SIEM) system.

 • Phòng chống tấn công một cách chủ động bằng cách phân tích các sự kiện an ninh thông tin nhận được từ hệ thống SIEM.
 • Proactively defend against attacks by analyzing information security events received from the SIEM system.

 • Giám sát, vận hành và cải tiến các hệ thống an ninh thông tin (như hệ thống quản lý định danh và truy cập (IAM), hệ thống Tường lửa Firewall, hệ thống tường lửa ứng dụng Web (WAF), ) nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Ubank.
 • Monitor, operate and improve the information security system (such as the identity and access management system (IAM), Firewall, Web Application Firewall (WAF), .

 • to meet Ubank's business needs
 • Đầu mối tiếp nhận, xử lý, truy vết và báo cáo sự cố an toàn thông tin.
 • The contact point for receiving, handling, investing and reporting information security incidents.

 • Cập nhật liên tục về các mối đe dọa mới nhất.
 • Stay updated on the latest malware and security threats

 • Các công việc khác được Lãnh đạo giao.
 • Other tasks assigned by the leader.

  Yêu Cầu Công Việc

 • Có Bằng cử nhân Đại học, chuyên ngành liên quan một trong các lĩnh vực như Công nghệ Thông tin, Khoa học máy tính, An ninh thông tin hoặc tương đương,
 • A Bachelor’s degree in a related field such as Computer Science, IT, or a Cyber-Security related field.

 • Có chứng chỉ bảo mật Quốc tế hoặc các Hãng cung cấp giải pháp bảo mật như : Splunk, IBM, Palo Alto, Checkpoint, Juniper, Cisco.
 • Achieved the international security certificate or security solution providers such as : Splunk, IBM, Palo Alto, Checkpoint, Juniper, Cisco.

 • Yêu cầu có tối thiểu 6 năm kinh nghiệm về IT
 • Minimum 6 years of IT experience is required.

 • Yêu cầu có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm về Vận hành các hệ thống kiểm soát an toàn thông tin
 • Minimum 4 years of experience in operating information security control systems are required

 • Yêu cầu có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về vận hành hệ thống SIEM
 • Minimum 2 years of experience in operating Security Information and Event Management (SIEM) are required

 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ Tài chính, Ngân hàng là một lợi thế.
 • Banking / Financial Services / Insurance is preferred.

 • Hiểu biết tốt về tấn công mạng là một lợi thế.
 • A good understanding of cyber-attacks is an advantage

 • Khả năng cập nhật kiến thức tốt về các giải pháp liên quan đến IT Security
 • An up to date knowledge of IT Security related hardware, software, and vendor solutions

 • Khả năng cập nhật kiến thức về Tools và kỹ thuật tấn công xâm nhập hệ thống mà tội phạm mạng và tin tặc sử dụng
 • Up to date knowledge of the tools and techniques that cybercriminals and hackers are likely to employ

 • Kinh nghiệm thực tế sử dụng và cài đặt các hệ điều hành như Ms Windows, Windows Server, UNIX, Linux
 • Practical experience installing and using computer operating systems such as MS Windows, UNIX / Linux

 • Kinh nghiệm thực tế sử dụng và cài đặt các Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu như MS SQL, Oracle
 • Practical experience installing and using Database Management System such as MS SQL, Oracle

 • Có khả năng phân tích và phản ứng nhanh nhạy với các phát hiện lỗ hổng bảo mật.
 • An analytical mind with the ability to respond quickly to findings

 • Cần có khả năng tổ chức và làm việc hiệu quả mà không cần có sự giám sát của Quản lý.
 • You will need to be organized, efficient, and able to work unsupervised under your own initiative

 • Kỹ năng viết và giao tiếp tốt.
 • Good written and verbal communication skills

 • Đạo đức tốt : Trung thực và chính trực.
 • Good Ethics : Honesty and integrity.

 • Không sợ bị sai, lỗi.
 • Not afraid of being wrong or error.

 • Chăm chỉ, không sợ khó.
 • Hard-working, not afraid of difficulty

  Job tags : Senior Information Security Specialist

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký