Senior Bancassurance Application Specialist
FE CREDIT
Hồ Chí Minh (Quận 4)
6 ngày trước

Mô Tả Công Việc

MỤC TIÊU / OBJECTIVES :

 • Hiểu về phần mềm ứng dụng cũng như các vần đề liên quan để triển khai và quản lý hệ thống cho tất cả các ứng dụng. Ngoài ra, phối hợp với các nhà cung cấp, đối tác phát triển phần mềm trong việc tạo ra các giải pháp kịp thời và chính xác để các ứng dụng công nghệ được sử dụng, hỗ trợ ở mức độ tối ưu và phù hợp với các yêu cầu kinh doanh.
 • Chuẩn bị và thực hiện tất cả BRD và gửi cho các bên liên quan.

  Implement & execute systems for all applications by understanding software application opportunities and issues. Also to coordinate with vendors, software developers in producing timely and accurate solutions so that technology applications are used & supported to its fullest extent and are in line with business requirement.

  Prepare and implement all BRD’s and have them sent to the concerned stake holders.

  TRÁCH NHIỆM CHÍNH / KEY RESPONSIBILITIES :

 • Chuẩn bị các tài liệu nghiệp vụ, đưa ra các yêu cầu ngắn gọn, rõ ràng trong quá trình phát triển ứng dụng cho đội ngũ CNTT dựa trên yêu cầu của công ty.
 • Theo dõi tiến độ của tất cả các yêu cầu thay đổi / nâng cấp cũng như các yêu cầu khác một cách có trật tự và tổ chức.

  Prepare clear and concise business requirement documents based on business and company direction for the IT team to develop.

  Ensure proper tracking of all CRs / Enhancements and other requests in a structured and organised manner.

 • Phối hợp với các phòng ban nội bộ để tổng hợp các lỗi ứng dụng người dùng hay gặp phải. Làm việc sát sao với bộ phận CNTT để giải quyết những lỗi ứng dụng trên.
 • Responsible to co-ordinate with all internal business departments on issues raised, consolidate and raise the same with the IT department and track the development / fixing of the bugs raised.

 • Chịu trách nhiệm kiểm thử (UAT) đối với các yêu cầu thay đổi / nâng cấp / mở rộng trước khi triển khai lên môi trường thật.
 • Đảm bảo theo kịp tiến độ triển khai đã được thống nhất từ trước. Ngoài ra, thực hiện các bước kiểm tra hằng ngày trong quá trình ứng dụng hoạt động để đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra một cách trơn tru.

  Responsible for testing (UAT) every enhancement / CR / development from business side prior to moving to production. Maintain the level of urgency and agreed timelines for deployment.

  Also, perform daily checks on all the applications (production environment) to ensure smooth functioning of the business activities

 • Theo dõi và giám sát tình trạng hàng ngày của các ứng dụng, lập báo cáo thống kê về các sự cố để đảm bảo báo cáo chính xác.
 • Đảm bảo xử lý tất cả các sự cố kịp thời.

  Monitor and follow up on daily basis current statuses of the applications, make the statistic reports about incidents to ensure accurate reporting.

  Ensure closure of all incidents in a timely manner

 • Chủ động hỗ trợ các bộ phận bán hàng / người dùng nội bộ khác bằng cách trả lời các thắc mắc liên quan tới việc sử dụng ứng dụng.
 • Actively support all different sales functions / business users in proactively answering any queries / doubts regards to the usage of the application.

 • Đảm nhận các công việc khác theo chỉ định của Quản lý cấp trên.
 • Undertake other tasks assigned by Line Manager.

  Yêu Cầu Công Việc

  YÊU CẦU / REQUIREMENTS :

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành IT hoặc trong lĩnh vực Kỹ thuật liên quan
 • University degree and above, preferably in IT or technical areas

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bảo hiểm, Tài Chính, Ngân Hàng.
 • At least 03 years’ experiences in same position, preferably working experience in Insurance, Banking, Finance Industry

 • Có 3-5 năm kinh nghiệm trong mảng hỗ trợ ứng dụng, cung cấp giải pháp
 • 3-5 years of experiences in application support, solution delivery

 • Am hiểu về : Ngôn ngữ lập trình, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, Điểm bán hàng (POS), CRM, hệ thống thương mại điện tử;
 • Quy trình kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm

  Solid knowledge in : Programming languages , database management systems, Point of Sales (POS), CRM, E-Commerce systems; Business processes, especially in the field of insurance.

 • Giao tiếp lưu loát tiếng Anh và tiếng Việt
 • Fluency in both Vietnamese & English

 • Tổ chức tốt, cẩn thận, tự chủ, năng động và sáng tạo
 • Well-organized, careful, self-driven, dynamic and creative

 • Cẩn thận, chính xác và chú ý vào chi tiết
 • Accuracy, pay attention to details .

  Job tags : Senior Bancassurance Application Specialist Application Support Application testing Bancassurance solution delivery Programming languages database management systems Point of Sales (POS) CRM E-Commerce systems Business processes

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký