Ngày
 • Bất kỳ
 •  
  24 giờ trước
 •  
  3 ngày trước
 •  
  7 ngày trước
 •  
  30 ngày trước
Tìm kiếm trên
 • Tất cả các lĩnh vực
 •  
  Theo chức danh
Công ty
 • Bất cứ công ty
 •  
Nguồn
 • Bất kỳ
 •  
  Trang việc làm
 •  
  Nhân sự
 •  
  Các công ty
Bán kính
 • Mặc định
 •  
  Địa điểm chính xác
 •  
  5 KM
 •  
  15 KM
 •  
  25 KM
 •  
  50 KM
 •  
  100 KM
Xóa bộ lọc
  33 591 việc làm - Trang 4 của 4 (0.42 giây)
  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
  |
  Đà Nẵng, Đà Nẵng
  - 14 ngày trước
  Tăng lương. Mô Tả Công Việc. 1. Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng... Yêu Cầu Công Việc. 1. Kinh nghiệm và năng lực. Kiến thức. Cử nhân Thạc sỹ MBA...
  Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh
  |
  Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
  - 14 giờ trước
  Từ 8h. 18h00, Giờ hành chính. Giao hàng cho người mua đến tận nhà trong khu vực ứng... Gọi điện thoại cho Khách hàng để xác nhận giao hàng. II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC...
  Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
  |
  Hà Nội, Hà Nội
  - 3 ngày trước
  Mô Tả Công Việc. Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân. Thiết lập, phát... Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng. bán chéo...
  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
  |
  Hà Nội, Hà Nội
  - 15 ngày trước
  Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào... Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng. Tối thiểu...
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
  |
  Hà Nội, Hà Nội
  - 10 ngày trước
  A. Chức năng, nhiệm vụ. Công việc chính. Đối tượng Khách hàng được quản lý... Khách hàngnhân do chuyên viên khách hàngnhân tự phát triển. Khách hàng lớn do...
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
  |
  Quảng Trị +2 các địa điểm
  - 5 ngày trước
  Đào tạo. Tăng lương. Mô Tả Công Việc. Tìm kiếm, phát triển Khách hàng, bán các... Cung cấp dịch vụ và hoạt động bán hàng tại chi nhánh nêu được yêu cầu...
  Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
  |
  Hà Nội, Hà Nội
  - 2 ngày trước
  Mô Tả Công Việc. Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân. Thiết lập, phát... Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng. bán chéo...
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
  |
  Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
  - 5 ngày trước
  Triển khai bán sản phẩm bán lẻ và các dịch vụ liên quan cho khách hàngnhân... Quản lý đội ngũ chuyên viên khách hàngnhân tại đơn vị hướng tới mục tiêu...
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
  |
  Hà Nội, Hà Nội
  - 13 ngày trước
  Chịu trách nhiệm phát triển các chính sách chương trình dành cho Khách hàng là đối... Quản lý và phát triển nhân sự trong nội bộ đơn vị. Đảm bảo các hoạt động...
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
  |
  Hà Nội, Hà Nội
  - 13 ngày trước
  Phối hợp chặt chẽ với iPMO toàn hàng để đảm bảo các dự án triển khai của PFS... Quản lý nhân sự. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn lực cho nhóm văn...
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
  |
  Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
  - 16 ngày trước
  A. Chức năng, nhiệm vụ. 1. Công việc chính. a. Đối tượng Khách hàng được quản... Khách hàngnhân do chuyên viên khách hàngnhân tự phát triển. Khách hàng lớn do...
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
  |
  Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
  - 4 ngày trước
  Chức năng, nhiệm vụ. Quản lý nguồn nhân lực. Quản lý nguồn lực (xây dựng kế... Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch...
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
  |
  Hà Nội, Hà Nội
  - 11 ngày trước
  Đào tạo. Tăng lương. Mô Tả Công Việc. Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được... Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng của thánh thành các chỉ tiêu của từng ngày (ví...